school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2022 06 16 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB „JORE Invest“ informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių trijų daugiabučių gyvenamųjų namų projektavimą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir pastatų statyba pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklype, kadastro Nr. 8270/0004:145 Utenos m. k.v., esančiame, J. Basanavičiaus g. 28, Utenoje, yra galima.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.


Techninio projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatų J. Basanavičiaus g. 28, Utenoje, statybos projektas
Statybos geografinė vieta: J. Basanavičiaus g. 28, Utena., sklypo kadastro Nr. 8270/0004:145 Utenos m. k.v.
Statinių paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (6.3).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.
Statytojas: UAB „JORE Invest“, Naugarduko g. 102-801, Vilnius, tel. (+370) 687 01082, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: R. Mažeikaitės I. Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. (+370) 5 2610011, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir rengėjas: architektė Rita Mažeikaitė-Petraitienė, tel. (+370) 615 69141, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , architektas Roberto Mažeika.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo patalpose, adresu Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 14.00 iki 17.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2022 m. birželio 16 d. iki 2022 m. liepos 14 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 14.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 615 69141, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu R. Mažeikaitės I. Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo, išnagrinėjęs visus gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba motyvuotai atmeta ir atsako raštu, nurodydamas pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. liepos 14 d. 17.00 val., Projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Viešo susirinkimo vaizdo transliavimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./1654185945829?context=%7B%22Tid%22:%2249246f0f-da5d-425e-a11d-262091d408e1%22,%22Oid%22:%22259019f7-7d47-471f-ac54-77974bbc31c8%22%7D

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7584807

Dokumentai >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041