school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2022 04 29 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas A. Š. informuoja visuomenę apie numatomą gamybos, pramonės ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų paprastąjį remontą, paskirties keitimą į garažų paskirties pastatus ir sujungimą į vieną kadastro objektą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir pastatų paskirties keitimas ir sujungimas į vieną kadastro objektą, pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius sklype, esančiame Garažų g. 1, Utenos mieste, žemės sklypo kadastro Nr. 8270/0021:164 Utenos m. k.v., yra galimas.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Gamybos, pramonės ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Utenos m., Garažų g. 1E, paprastojo remonto, paskirties keitimo į garažų paskirtį ir sujungimo į vieną turtinį vienetą, projektas.
Statybos geografinė vieta: Garažų g. 1E, Utena, sklypo kadastro Nr. 8270/0021:164 Utenos m. k.v.
Statinių paskirtis: Esama – gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai (7.17). Būsima – garažų paskirties pastatas (7.7).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas –susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.
Statytojas: A. Š.
Projektuotojas: UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, Utena, tel. (+370) 389 56554, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas: Virginijus Žalkauskas, tel. (+370) 616 70220, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , architektė Lolita Šeduikytė, tel. (+370) 616 70223, rengėja Renata Valentukevičienė, tel. (+370) 610 38795, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo UAB „Romas ir Virgis“ patalpose, adresu Utenio a. 6, Utena, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2022 m. balandžio 29 d. iki 2022 m. gegužės 17 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjos teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val., tel. (+370) 610 38795, (+370) 389 56554, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu, adresu UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, Utena, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. gegužės 17 d. 15.00 val. Projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungti galėsite nuspaudę nuorodą:
https://us05web.zoom.us/j/6726089721?pwd=cDlXZnJTNUlCUEhQMjJLWGE3eitydz09
Meeting ID: 672 608 9721
Passcode: GU3c9p

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7456223

Dokumentai 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/w0553a/domains/utena.lt/public_html/templates/gravity/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 3 in /home/w0553a/domains/utena.lt/public_html/templates/gravity/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47