school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB „Utenos komunalininkas“ informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus kitos paskirties inžinerinio statinio (saulės šviesos energijos elektrinės) projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba žemės sklype, kadastro Nr. 8207/0001:437 Biliakiemio k. v., esančiame, Sodybos g. 8A, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav., yra leidžiama.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (250 kWp galios saulės fotovoltinės elektrinės), Sodybos g. 8A, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos raj. sav., statybos projektas
Statybos geografinė vieta: Sodybos g. 8A, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav., sklypo kadastro Nr. 8207/0001:437 Biliakiemio k.v.
Statinio paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Statytojas: UAB „Utenos komunalininkas“, Rašės g. 4, Utena, (+370) 389 63800, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: UAB „Primum Group“, Savanorių pr. 65A, LT-03149 Vilnius, tel. (+370) 699 30505, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir rengėjas: Arvydas Tamošaitis, tel. (+370) 699 30505, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo UAB „Primum Group“ patalpose, adresu Savanorių pr. 65A, 3 a., LT-03149 Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 21 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val., tel. (+370) 699 30505, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu UAB „Primum Group“, Savanorių pr. 65A, LT-03149 Vilnius, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:


1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. kovo 21 d. 15.00 val., visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungti galėsite nuspaudę nuorodą: https://youtu.be/R1bC-NJwn8c

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7279268

Dokumentai 

Vaizdinė medžiaga 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041