school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2022 02 04 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB „Translinija“ informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus administracinės paskirties pastato rekonstravimą ir paskirties keitimą į viešbučių paskirties pastatą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba žemės sklype, kadastro Nr. 8270/0013:49 Utenos m. k. v., esančiame adresu J. Basanavičiaus g. 61, Utenoje, yra leidžiama.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.


Techninio projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato (banko), Utenos r. sav., Utenos m., J. Basanavičiaus g. 61, rekonstravimo ir paskirties keitimo į viešbučių paskirties pastatą, projektas
Statybos geografinė vieta: J. Basanavičiaus g. 61, Utenos m., sklypo kadastro Nr. 8270/0013:49 Utenos m. k.v.
Statinio paskirtis: Esama- administracinės paskirties pastatas, būsima – viešbučių paskirties pastatas (7.1).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Statytojas: UAB „Translinija“, Gedimino pr. 33-2, LT-01104 Vilnius, (+370) 698 40296, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: UAB „Studija Archispektras“, Puodžių g. 12-1, LT-44295, Kaunas, tel. (+370) 698 30916, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir rengėjas: architektai Aidas Kalinauskas, tel. (+370) 698 30916, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir Mantas Gipas, tel. (+370) 607 12481, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: laiką iš anksto suderinus telefonu (+370) 698 34808, adresu J. Basanavičiaus g. 61, Utenoje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., iki 2022 m. vasario 24 d., ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2022 m. vasario 7 d. iki 2022 m. vasario 25 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 607 12481, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu, adresu UAB „Studija Archispektras“, Puodžių g. 12-1, LT-44295 Kaunas, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. vasario 25 d. 15.00 val., visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungti galėsite nuspaudę nuorodą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec980331fa814c17bd0ed6246b90c67e%40thread.tacv2/1643725904284?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae4d9b56-9f0f-4eaa-9bdb-26b65163be4a%22%2c%22Oid%22%3a%22d1a69372-17d0-4df0-876a-038c4edc8cc8%22%7d

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“: https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7218507

Dokumentai 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041