school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2021 12 31 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius – Utena ruožo rekonstravimo projekto rengimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba žemės sklype, kadastro Nr. 8270/7001:156, Utenos m. k. v., esančiame Utenos miesto ribose, yra leidžiama.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 93,726 iki 95,653 km rekonstravimo projekto koregavimas.
Statybos geografinė vieta: Utenos rajono savivaldybė, Utenos m., Kupiškio gatvė, žemės sklypo kadastro Nr. 8270/7001:156, Utenos m. k.v.
Statinių paskirtis: Kelių (gatvių) (8.1).


Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Statytojas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (+370) 5 232 9600, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: UAB TEC Infrastructure, Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius, tel. (+370) 5 210 5318, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir projektinių pasiūlymų rengėjas: Andrius Indriliūnas, tel. (+370) 615 46777, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo patalpose, adresu Žalgirio g. 92-301, Vilnius, darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val., penktadienį iki 15.15 val., pertrauka 11.30-12.15 val., taip pat Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. sausio 20 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val., tel. (+370) 5 210 5318 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu UAB TEC Infrastructure, Žalgirio g. 92-301, LT-09303 Vilnius, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. sausio 20 d. 16.00 val. elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Dėl permainingos pandeminės situacijos viešas susirinkimas planuojamas nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje nuorodos pagalba https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E3MmFkNDAtZDAzNi00MTlkLWJmMjktZmE3MjAxY2VkY2Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e798846c-2e35-4bbc-b349-8baffaa7a53b%22%2c%22Oid%22%3a%2287f0c47c-de84-4cf6-bc58-a82522315d27%22%7d

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“ :
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7077895

Dokumentai 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041