school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2021 08 27 angarasVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas A. K. informuoja visuomenę apie numatomą kitos (ūkio) paskirties pastato projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba žemės sklype, kadastro Nr. 8234/0002:18 Leliūnų k. v., esančiame, Vaitkūnų k. 1, Leliūnų sen., Utenos r. sav., yra leidžiama.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Kitos (ūkio) paskirties pastato - angaro (7.19), Utenos r. sav., Leliūnų sen., Vaitkūnų k. 1, statybos projektas
Statybos geografinė vieta: Vaitkūnų k. 1, Leliūnų sen., Utenos r. sav., sklypo kadastro Nr. 8234/0002:18 Leliūnų k.v.
Statinio paskirtis: Kitos (ūkio) paskirties pastatai (7.19).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Statytojas: A. K.
Projektuotojas: UAB „Tektometrija“, J. Basanavičiaus g. 160D, LT-76123 Šiauliai, tel. (+370) 604 02244, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas: Kazimieras Sakalauskas, tel. (+370) 604 02244, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto architektas ir rengėjas: architektas Tomas Astrauskas ir Kazimieras Sakalauskas, tel. (+370) 604 02244, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo UAB „Tektometrija“ patalpose, adresu J. Basanavičiaus g. 160D, Šiauliai, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2021 m. rugpjūčio 27 d. iki 2021 m. rugsėjo 16 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. tel. (+370) 604 02244 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu UAB „Tektometrija“, J. Basanavičiaus g. 160D, LT-76123 Šiauliai, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. rugsėjo 16 d. 16.10 val., Leliūnų seniūnijos patalpose, adresu Kauno g. 29, Leliūnai, Utenos r. sav., o esant ekstremaliai situacijai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungti galėsite nuspaudę nuorodą:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM4ODk3Y2ItMmE4Ny00MjExLTllNWYtNTJkODY1MGI5NmJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a672ee-3ee6-4118-b92c-2a8061d97462%22%2c%22Oid%22%3a%2266ab06dd-d305-4e33-8bcc-7199990eabe9%22%7d

Dokumentai 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/w0553a/domains/utena.lt/public_html/templates/gravity/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 3 in /home/w0553a/domains/utena.lt/public_html/templates/gravity/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47