school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas V. Š. informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus vietinės reikšmės kelio ir pralaidos projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba dalyje nesuformuotos valstybinės žemės ir žemės sklypuose, kadastro Nr. 8267/0005:224, Nr. 8267/0003:466 ir Nr. 8267/7001:1, Tauragnų k. v., esančiuose Labės g., Tauragnuose, Utenos r. sav., yra leidžiama.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.


Techninio projekto pavadinimas: Vietinės reikšmės kelio ir pralaidos Labės g., Tauragnai, Tauragnų sen., Utenos r. sav., statybos projektas.
Statybos geografinė vieta: Labės gatvė, Tauragnai, Tauragnų sen., Utenos r. sav., sklypų kadastro Nr. 8267/0005:224, Nr. 8267/0003:466 ir Nr. 8267/7001:1, Tauragnų k. v. ir dalis nesuformuotos valstybinės žemės.
Statinių paskirtis: Kelių (8.1), kiti transporto statiniai (8.6).
Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos. Kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nesuformuota valstybinė žemė.
Statytojas: V. Š.
Projektuotojas: UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“, Miško g. 30-83, Kaunas, tel. (+370) 656 13787, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovė ir projektinių pasiūlymų rengėja: Aušrelė Gumauskaitė, tel. (+370) 672 41060, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo patalpose, adresu Miško g. 30-83, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , nuo 2021 m. birželio 21 d. iki 2021 m. liepos 9 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val., tel. (+370) 672 41060 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu, adresu UAB „Inžinerinė statyba ir projektavimas“, Miško g. 30-83, Kaunas, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. liepos 9 d. 16.00 val. elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu, prisijungus per nuorodą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZmQ2ZGZkNzQtNGQ1MS00OGIxLWE5ZWUtY2RiNTc4MmM3MWEw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d67cd671-1061-420a-b1fc-361bd71b69e5%22%2C%22Oid%22%3A%226820ec4f-13c4-4126-8b4e-3f17ba6b6d31%22%7D

Dokumentai 

Brėžiniai 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/w0553a/domains/utena.lt/public_html/templates/gravity/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 3 in /home/w0553a/domains/utena.lt/public_html/templates/gravity/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47