1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

INFORMACIJA APIE VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS IR REKONSTRAVIMO GALIMYBES KAIMIŠKOSE GYVENVIETĖSE

____________________________________________________________________

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju 2015 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-228 „Dėl UAB „Utenos vandenys" paskyrimo viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju skyrimo savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje" paskirta UAB „Utenos vandenys"  nuoroda į dokumentą >>>
Utenos rajono savivaldybės gyventojai apie vandens kokybę ir atitekėjusių bei išleidžiamų teršalų parametrus informuojami UAB „Utenos vandenys" internetiniame puslapyje http://www.utenosvandenys.lt. Konkrečią informaciją galima rasti:

http://www.utenosvandenys.lt/utenos-miesto-geriamo-vandens-rodikliai.html

http://www.utenosvandenys.lt/kaimo-vietoviu-geriamo-vandens-rodikliai.html

http://www.utenosvandenys.lt/pranesimai/index.php

http://www.utenosvandenys.lt/nuoteku-uzterstumo-matavimu-rezultatai.html

Paslaugų teikimo sąlygos ir numatomi sutarčių sąlygų pakeitimai
Sutartys su vartotojais sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo" patvirtintu „Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašu", (TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14024).
UAB „Utenos vandenys" internetiniame puslapyje http://www.utenosvandenys.ltnuoroda į standartinę sutartį pateikta:

http://www.utenosvandenys.lt/kaip-tapti-uab-utenos-vandenys-klientu.html

http://www.utenosvandenys.lt/kaip-tapti-uab-utenos-vandenys-klientu-2.html

UAB „Utenos vandenys" internetiniame puslapyje http://www.utenosvandenys.lt apie vandentiekio tinklų eksploatavimą, plėtrą investicijas skelbiama rubrikoje Veikla/Vykdomi projektai:

http://www.utenosvandenys.lt/vykdomi-projektai.html

http://www.utenosvandenys.lt/veikla.html

UAB „Utenos vandenys" internetiniame puslapyje http://www.utenosvandenys.lt apie paslaugų kainas ir tarifus skelbiama:

http://www.utenosvandenys.lt/kainos.html

Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", 4 punktu, informuojame, kad Utenos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 1,64 m3. (Skaičiavimai atlikti UAB „Utenos vandenys")

Paviršinių nuotekų tvarkymas

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoju 2015 m. lapkričio 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-316 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo skyrimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje" paskirta UAB „Utenos komunalininkas" nuoroda į dukumentą >>>
Utenos rajono savivaldybės gyventojai apie paviršinių nuotekų tvarkymą Utenos mieste
informuojami UAB „Utenos komunalininkas" internetiniame puslapyje http://utenoskom.lt . Konkrečią informaciją galima rasti:

http://utenoskom.lt/lietaus-nuoteku-tinklai/

UAB „Utenos komunalininkas" internetiniame puslapyje http://utenoskom.lt nuoroda į standartinę sutartį pateikta:

http://utenoskom.lt/lietaus-nuoteku-tinklai/

UAB „Utenos komunalininkas" internetiniame puslapyje http://utenoskom.lt apie paviršinių nuotekų tvarkymą skelbiama rubrikoje Paslaugos/Paviršinių nuotekų tvarkymas:

http://utenoskom.lt/lietaus-nuoteku-tinklai/

Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo pateikta paraiška 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas" iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91 projektui "Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra" vykdymui. Pagal šį projektą numatoma naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Ąžuolijos, Naujosios, Utenio, Vasaros gatvėse bei Dauniškio mikrorajone, planuojama įrengti 3 nuotekų valyklas, bei inventorizuoti ir teisiškai registruoti jau pastatytus paviršinių nuotekų tinklus.
UAB „Utenos komunalininkas" internetiniame puslapyje http://utenoskom.lt apie paslaugų kainas skelbiama:

http://utenoskom.lt/lietaus-nuoteku-tinklai/

 ______________________________________________________________

 

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje buvo vykdomi šie projektai:

2011 m. gruodžio 31 d. baigėsi Neries baseino investicinės programos I etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001 (projekto pradžia 2005-10-12, pabaiga 2011-12-31).

Įgyvendinus projektą iš viso nutiesta 27,384 km vandentiekio tinklų, 38,986 km nuotekų tinklų, iš jų 2,825 km slėginių tinklų. Šie tinklai nutiesti Utenos miesto Grybelių ir Ąžuolijos kvartaluose, Dauniškio ir Vyžuonėlio ežerų rajonuose, taip pat pastatyta viena vandens kėlimo siurblinė ir 9 nuotekų siurblinės. Neries baseino investicinės programos I etapo projektas vykdytas 77 Utenos miesto gatvėse, atlikta Utenos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

            Pasibaigus Neries upės baseino vandentvarkos I etapui 1720 gyventojų prisijungė prie geriamojo vandens tiekimo inžinerinių tinklų ir 2963 gyventojai prie nuotekų tvarkymo. Prisijungimų skaičius nuolat auga ir jau 2015 metų pabaigoje 1980 gyventojai pajautė projekto naudą, prisijungdami prie geriamojo vandens tiekimo ir 3373 gyventojai - prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros tinklų.

                                  vandetvarka 2016

 

Neries upės baseino vandentvarkos I etapo prisijungimai.

 

            Pasibaigus projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Utenos rajone“, kurio finansavimo pradžia- 2009 m. gruodžio 15 d., o pabaiga – 2013 m. sausio 8 d., tinkamos finansuoti išlaidos: 8 502 329,22 Lt be PVM. Iki 2014 metų pabaigos 381 gyventojai prisijungė prie geriamojo vandens tiekimo inžinerinių tinklų ir 384 gyventojai prie nuotekų tvarkymo. 2015 metais prie nuotekų tinklų papildomai prisijungė 23 gyventojai ir prie vandentiekio tinklų 20 gyventojų.

 

Vietovės

Vandentiekio tinklai, m

Nuotekų tinklai, m

Nuotekų siurblinių, vnt.
Iš viso

Viso

iš jų slėginių

Utenos miestas:

 

 

 

 

Basanavičiaus, Pavasario, Pelkių, Sakalų, Šaltinių g.

2025,71

2526,79

343,14

3

Priemiestis:

 

 

 

 

Joneliškių k.

1029,24

942,79

144,42

1

Klovinių k.

2994,1

2716,15

159,38

1

Mockėnų k.

1551,98

1583,19

183,38

1

Nemeikščių k.

4360,99

4628,03

721,36

2

Vyžuonėlių k.

3644,03

4616,14

1216,95

2

Iš viso

15606,05

17013,09

2768,63

10

Iš viso vandentiekio ir nuotekų tinklų

32619,14

 

 

2015 m. toliau buvo vykdomas projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-075 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“.

Projekto finansavimo pradžia: 2010 m. vasario 25 d., o pabaiga: 2015 m. spalio 30 d.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 11675712,47 Eur be PVM.

Sudaryta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų 2816 gyventojų arba1280 abonentų, o prie vandentiekio tinklų 2319 gyventojų arba 1054 abonentams.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. iš viso išduota 956 (per 2015 m. 232 vnt.) prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygų (iki 2014 m. gruodžio 31 d. buvo išduota 724 vnt.), sudaryta 863 vnt. vandentiekio ir nuotekų paslaugų teikimo sutarčių, iš jų su 821 būstų savininkais prisijungusiais prie nuotekų tinklų ir su 712 būstų savininkų prisijungusių prie vandentiekio tinklų. (iš 863 vnt. sutarčių 241 vnt. vandentiekio ir nuotekų paslaugų teikimo sutarčių buvo sudarytos dar 2014 m.).

                      Investicinio projekto metu pastatyta:

 

Eil.Nr.

Objektas

Vandentiekio

tinklai, m

Nuotekų tinklai, m

Nuotekų

siurblinės

Nuotekų

valyklos

našumas

m3/d, GE

viso

iš jų slėginiai

1

Grybeliai

1008,49

1440,58

507,57

1

 

2

Šilinė

903,75

1104,54

488,79

2

 

3

Draugystės sodai

2689,66

2533,82

333,69

1

 

4

Kloviniai

3391,94

4318,95

11,6

-

 

5

Jovaro sodai

3216,39

3483,32

1053,82

1

 

6

Šilelio sodai

1711,11

2015,08

552,5

2

 

7

Sudeikiai

6783,77

7727,90

1885,13

2

90, 500

8

Vyžuonos

9558,13

9510,16

1461,42

4

90, 605

9

Užpaliai

11325,5

13021,72

2813,12

3

150, 700

10

Tauragnai

1546,32

9350,53

1912,52

5

90, 522

11

Atkočiškės

1179,5

1524,86

452,00

1

 

Iš viso

43314,56

56031,46

11472,16

22

 

 

Gyventojų jungimosi eiga prie naujai pastatytų tinklų 2015-12-31 d.

 

Eil.Nr.

Objektas

Išduota

prisijungimo sąlygų

Sudaryta sutarčių

Prisijungusių būstų, %

Tik vandens

tiekimo

Tik nuotekų tvarkymo

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

Viso

V

N

1

Grybeliai

25

0

1

19

20

50

53

2

Šilinė

6

0

0

5

5

36

36

3

Draugystės sodai

33

0

0

24

24

86

92

4

Kloviniai

30

0

2

24

26

50

53

5

Jovaro sodai

108

0

7

78

86

54

59

6

Šilelio sodai

45

0

1

34

35

45

46

7

Sudeikiai

132

15

0

127

142

92

82

8

Vyžuonos

171

4

1

164

169

58

57

9

Užpaliai

208

22

5

167

194

57

57

10

Tauragnai

183

0

133

21

154

75

58

11

Atkočiškės

15

0

0

8

8

67

67

Iš viso

956

41

150

671

863

61

60

 

UAB „Utenos vandenys“ 2015 metais atliko ir šiuos darbus:

-        Atliko vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų prijungimo darbų apklausą.

Kiekvienoje gyvenvietėje gyventojams buvo rengiami susirinkimai dėl prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pastatytos projekto metu. Surenkami prašymai dėl prisijungimo sąlygų išdavimo iš gyventojų, kurie neturi galimybės atvykti į UAB „Utenos vandenys“. Gyventojams, neturintiems galimybės atvykti į UAB „Utenos vandenys“, prisijungimo prie vandentiekio ir/arba nuotekų tinklų techninės sąlygos nuvežamos į seniūnijas.

-        UAB „Utenos vandenys“ vykdė akciją, kurios metu:

• Siūlė atlikti vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų pastatymo darbus. Gyventojams vandentiekio įvadus ir nuotekų išvadus pasistačiusiems arba statantiems samdant rangovus savo jėgomis geodezines nuotraukas nemokamai atliko UAB „Utenos vandenys“;

• UAB „Utenos vandenys“ ir rangovai UAB „Šilinė“ ir UAB „Nerutis“ 275 vandentiekio abonentams ir 215 nuotekų abonentų pastatė arba senus tinklus perjungė prie naujai pastatytų tinklų;

• Gyventojams savo jėgomis pasistačius vandentiekio ir/ar nuotekų tinklus vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą atlieko UAB „Utenos vandenys“;

• Seniūnai reguliariai informuojami apie gyventojus, kurie dar nėra prisijungę prie naujai pastatytų vandentiekio ir/arba nuotekų tinklų.

• Atlikus plėtros darbus, gyventojams telefonu asmeniškai buvo pranešta apie galimybę jungtis prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pastatytos projekto metu.

• Įmonė, siekdama gyventojams sudaryti palankias prisijungimo sąlygas prie centralizuotų tinklų, pastatytų ankstesniais dešimtmečiais, savomis lėšomis statė vandentiekio ir nuotekų tinklus iki privačios nuosavybės žemės sklypų ribos.

- Pagal rangos sutartį Nr. D-143/2015/D-187/2015 su UAB „Šiaulių plentas“, 2015 metais už 49920,00 Eur pastatyta 650,85 m vandentiekio tinklų ir 370,05 m nuotekų tinklų. Vandentiekio ir nuotekų tinklai pastatyti Utenos miesto K. Donelaičio, Kupiškio, Pakalnės, Rasos, Šilo, Taikos gatvėse taip pat pastatyti vandentiekio tinklai Šiaudinių kaime Senojo kaimo gatvėje.

- Pagal rangos sutartį Nr. D-124/2014 su UAB „August ir Ko“ Ąžuolijos kaime atlikta nuotekų valyklos rekonstrukcija. Atlikta darbų už 53100,00 Eur.

- Sudaryta paslaugų sutartis Nr. D-86/2015 su UAB „Sweco Lietuva“ projektui „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ dėl administravimo, konsultavimo, viešinimo, paraiškos ES paramai gauti parengimo, PAV procedūrų atlikimo ir techninės priežiūros paslaugų savybių ir apimties. Sutarties kaina – 144640,00 Eur.

- Vykdant Utenos rajono vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtros specialiojo plano nuostatas, tęsiama plėtra Utenos aglomeracijoje. Sudaryta sutartis su UAB „Tiesa“ projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ investicinio projekto paslaugoms atlikti. Įgyvendinus šį projektą, bus baigtas vandentvarkos infrastruktūros plėtros pirmas etapas.

2014 m. gruodžio 18 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 393 (2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-229 redakcija) patvirtino Kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, skyrimo tvarkos aprašą. Taryba nusprendė, kad pastatų savininkams (fiziniams asmenims), kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 202,73 Eur už prisijungimą nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d. prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, taikyti kompensacijas 202,73 Eur pastatų savininkams už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros arba 101,37 Eur už patirtas išlaidas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros arba prie geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros.

2015 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendė nagrinėti ir pastatų savininkų, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį viršija 202,73 Eur sumą ir vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado ilgis yra 50 m ar daugiau, prašymus ir priimti sprendimus dėl kompensacijos skyrimo.

2014 m. gruodžio 18 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 392 (2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-230 redakcija) patvirtino Kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, kuris reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, skyrimo tvarkos aprašą. Taryba nusprendė nustatyti pastatų savininkams (fiziniams asmenims) piniginę kompensaciją 101,37 Eur už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, kuris reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas. Nuotekų siurblys įsigyjamas nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d.

Sprendimais siekta paskatinti gyventojus greičiau prisijungti prie centralizuotų inžinerinių tinklų, iš dalies kompensuoti jų patirtas prisijungimo išlaidas, padėti mažas pajamas turintiems gyventojams.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 15 d. gauta 12 gyventojų prašymų kompensuoti išlaidas už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros arba už prisijungimą prie nuotekų tvarkymo ar geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros (kompensuota 9) bei 12 gyventojų prašymų kompensuoti išlaidas už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį (kompensuota 12). Nagrinėtas vienas pastato savininko, kurio vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado ilgis yra didesnis nei 50 m prašymas ir skirta kompensacija.

2015 metų duomenimis Utenos mieste ir rajone iš viso prisijungusių prie vandentiekio tinklų - 32860 gyventojų (15288 abonentai), prie nuotekų tinklų - 29373 gyventojai (13651 abonentai). Kadangi Statistikos departamento duomenimis 2015 metų pradžioje Utenos rajone gyveno 40454 gyventojai, iš jų vandentiekiu naudojosi 81,2 %, nuotekų tvarkymo paslaugomis - 72,6 % gyventojų.

Utenos mieste prisijungusių prie vandentiekio tinklų - 26717 gyventojų (12543 abonentai), prie nuotekų tinklų - 26759 gyventojai (12563 abonentai). Kadangi Statistikos departamento duomenimis 2015 metų pradžioje Utenos mieste gyveno 27041 gyventojai, iš jų vandentiekiu naudojosi 98,8 %, nuotekų tvarkymo paslaugomis - 99 % gyventojų.

Joomla templates by a4joomla