school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Informacija

2022 10 14 tekstile2022 metų pradžioje Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) dėl dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti.
Spalio mėnesį buvo baigtos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašyta Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis. Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių – 12 vnt. pristatyti 2022 m. gruodžio mėn. ir 18 vnt. 2023 m. sausio mėn. Konteineriai statomi Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.

Finansavimas skirtas pagal priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“. Finansuota 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, likusią dalį finansavo Utenos rajono savivaldybės administracija.

 

Po švenčių tinkamai pasirūpinti būtina ne tik Kalėdų eglėmis, bet ir elektronikos atliekomis

2023 01 11 elektronika po svenciuKalėdų eglutės po švenčių keliauja į specialias, joms skirtas surinkimo vietas arba yra sutvarkomos kitais aplinkai draugiškais būdais. Panašios taisyklės galioja ir senai buitinei technikai bei elektronikai, kuri liko namie po to, kai gyventojai švenčių proga nusprendė atsinaujinti arba prietaisų gavo dovanų.
Surinkti nebereikalingų ar neveikiančių viryklių, skalbimo mašinų bei kitų stambių elektronikos ir buitinės technikos prietaisų į bet kurią Lietuvos vietą nemokamai atvyksta „Man rūpi rytojus“ komanda, tereikia užsiregistruoti telefonu 8 600 90030 arba internetu https://manrupirytojus.lt/buitines-technikos-isvezimas/
„Lietuvoje per dieną vien atitarnavusių televizorių susidaro apie 550 vnt., šaldytuvų – apie 450 vnt., o smulkios elektronikos, pavyzdžiui, ausinių, telefonų, plaukų džiovintuvų ir pan. skaičiai dar didesni – apie 110 tūkst. vienetų nebereikalingų prietaisų kasdien.
Nauji tokie daiktai dažnai tampa kalėdine dovana artimiesiems ar sau. Šventėms pasibaigus kviečiu prisiminti, kad sena elektronika ir buitinė technika, išmesta bet kur, gali užteršti aplinką, o patekusi pas atliekų tvarkytojus, tampa žaliavų rinkiniu – ją perdirbus galima susigrąžinti naudingų medžiagų, kurias galima panaudoti naujiems gaminiams ir taip prisidėti prie išteklių taupymo ir taršos mažinimo“, – kalba Gamintojų ir importuotojų asociacijos bei Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos vadovė Veronika Masalienė.

Continue Reading

Ekologinė akcija ,,Neišmesk Kalėdų eglutės“

2022 01 04 eglutesTrijų Karalių šventės metu nupuošiamos eglutės ir jų šakos. Šia proga kviečiame Utenos miesto gyventojus prisidėti prie kasmetinės ekologinės akcijos „Neišmesk Kalėdų eglutės“ ir ją paminėti kartu su Utenos kultūros centro rengiama Trijų Karalių švente, kuri vyks sausio 8-ąją, 12.30 val. Kultūros centro aikštėje. Į šventę kviečiame su savimi atsinešti nupuoštas eglutes bei šakas ir sudėti į specialiai parengtą vietą.
Iki 2023 m. sausio 12 d. eglutes ir jų šakas bus galima sudėti į paruoštas vietas ne tik prie Kultūros centro, bet ir prie įžiebtos eglutės Utenio a. bei daugiabučių namų – Vyturių (aikštelėje tarp daugiabučių, Vaižganto g. 6 ir Vaižganto g. 8), Aukštakalnio (aikštelėje esančioje tarp Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ (Taikos g. 25) ir daugiabučio (Taikos g. 21) ir Smėlio (aikštelėje esančioje tarp Smėlio bibliotekos (Smėlio g. 9) ir daugiabučio (Smėlio g. 11) – kvartaluose.

Continue Reading

Pratęsiamas kompensacijų už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar nuotekų siurblio įsigijimą terminas

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS - 284 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS – 257 ,,Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) skyrimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo“ pratęstas terminas iki 2023 m. gruodžio 11 d. dokumentams teikti dėl kompensacijų gavimo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar nuotekų siurblio įsigijimą, jeigu prisijungta nuo 2022 m. gruodžio 14 d. iki 2023 m. gruodžio 11 d., kai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra įrengta nuo 2019 m. sausio 1 d. gauti kompensacijas.

Continue Reading

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2022 m. gruodžio 13 d. Utenos rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos:

• Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
• Vidaus degimo variklių oro filtrų atliekos.

Continue Reading

Informacija

INFORMACIJA APIE PARENGTUS NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIUS IR VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ „DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTUS
Informuojame, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-355/3D-680, 19, 25, 30 punktais ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 2.11 papunktį parengė natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius ir Tarnybos direktoriaus įsakymų „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektus.

Continue Reading

Utenos mieste biologiškai skaidžių atliekų surinkimas tik iš konteinerių

konteineris bio atliekomsUtenos rajono savivaldybės administracija, siekdama Utenos miesto individualių gyvenamųjų namų gyventojus aprūpinti  individualiais biologiškai skaidžių atliekų konteineriais, teikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraišką biologinių atliekų surinkimo priemonių-konteinerių įsigijimo dotacijai gauti. Skyrus finansavimą, buvo įsigyti 1015 vnt. biologiškai skaidžių atliekų 0,24 m3 talpos konteinerių (rudos spalvos), skirtų individualių namų ūkiams. Įsigijus konteinerius nuo 2023 m. Utenos mieste biologiškai skaidžias atliekas (žoles, lapus, vaisius, daržovių likučius, smulkias šakas ir kt. augalinės kilmės atliekas) planuojama rinkti tik iš individualių biologiškai skaidžių atliekų konteinerių.
Kviečiame Utenos miesto individualių gyvenamųjų namų savininkus, neturinčius biologiškai skaidžių atliekų konteinerių, dėl jų įsigijimo kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“ Klientų aptarnavimo skyrių, Rašės g. 4, Utena, 101 kab. arba tel. (8 389) 63 800 (skambinant spausti 1) (darbo laikas: I–IV – 7.00 val.–11.00 val. ir 11.45 val.–16.00 val., V  – 7.00 val.–11.00 val. ir 11.45 val.–14.45 val.) arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Konteinerį galės įsigyti individualių gyvenamųjų namų savininkai, sudarę (turintys) sutartis su UAB „Utenos komunalininkas“ dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo.

Utenos rajono savivaldybėje esančių vandens telkinių maudyklų vandens skaidrumo vertinimas

Utenos kolegija tradiciškai dalyvauja Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų veiklose. 2022 m. metais iš Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų buvo finansuota Verslo ir technologijų fakulteto Inžinerijos ir technologijų katedros dėstytojų parengta projekto „Utenos rajono savivaldybėje esančių vandens telkinių maudyklų vandens skaidrumo vertinimas“ paraiška (projekto koordinatorė doc. dr. Inga Jakštonienė).

Continue Reading

Kviečiame dalyvauti nemokamose edukacijose „Žaliasis raštingumas“

2022 11 08 greenKiekvienų metų paskutinę lapkričio savaitę vyksta Europos atliekų mažinimo savaitė. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kviečia valstybės institucijas, švietimo įstaigas, privačias įmones, bendruomenes siūlyti iniciatyvas ir idėjas renginiams, skirtus paminėti šią savaitę. Konkurso nugalėtojams bus įteikti specialūs prizai (daugiau informacijos https://am.lrv.lt/lt/apie-ministerija/akcijos-ir-kampanijos/atlieku-mazinimo-savaite).
Šia proga Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius kviečia Utenos rajono savivaldybės švietimo ir kitas įstaigas, įmones dalyvauti lapkričio mėnesį pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos VšĮ „Žaliasis taškas“ kartu su aplinkosaugine iniciatyva „Kita forma“ rengiamose NEMOKAMOSE edukacijose „Žaliasis raštingumas“. Edukacijų metu vaikai ir suaugusieji išmoks tvariai ruoštis žiemos šventėms, susipažins su teisingu rūšiavimu!

Continue Reading

 2022-ieji – GYVŪNŲ GEROVĖS METAI

2022 11 07 gyvunaiLR Seimas 2022-uosius paskelbė Gyvūnų gerovės metais. Gyvūnų gerovės metų tikslas – šviesti visuomenę apie gyvūnų gerovės svarbą ir kurti Lietuvoje gyvūnų gerovei palankią aplinką.
Dvidešimtojo amžiaus pabaigoje Jungtinėje karalystėje buvo įkurta gyvūnų gerovės taryba, kuri paskelbė labai svarbias rekomendacijas, pasaulyje dabar žinomas kaip „Penkios gyvūnų laisvės“.
• Laisvė nejausti troškulio ir alkio – gyvūnas turi turėti priėjimą prie gėlo vandens, pašaro, atsižvelgiant į jų rūšį , amžių , fiziologinę būklę, kad būtų patenkintas vandens ir maisto medžiagų kiekis gyvūno normaliai kondicijai ir sveikatingumui palaikyti.
• Laisvė nepatirti nepatogumų -užtikrinti tinkamą aplinką, įskaitant pastogę, apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų.
• Laisvė nejausti skausmo, sužalojimo ir ligos – gyvūnams turi būti suteikiama veterinarinė pagalba, įskaitant prevencines priemones nuo ligų ir sužalojimų.

Continue Reading

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041