school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Keičiasi žemės mokesčio lengvatos teikimo tvarka

2020 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-222 patvirtintas naujas žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašas.
Apraše numatyta, kad žemės mokesčio lengvata gali būti teikiama visiems rajono ūkininkams nepriklausomai nuo to, kokioje verčių zonoje yra jų nuosavybės teise valdomas žemės sklypas.
Žemės mokesčio lengvata, sumažinant einamųjų metų žemės mokestį 50 proc., galės būti suteikiama tik žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

Continue Reading

Utenos seniūnijoje bus tvarkomi melioracijos grioviai

Informuojame, kad pradedami vykdyti Utenos rajono Jotaučių k.v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai. Darbai bus vykdomi Utenos seniūnijoje Dičiūnų, Droničėnų, Jaurelių, Vaikutėnų, Degučių, Jotaučių, Radžiūnų ir Zamotiškio kaimuose. Darbus vykdys R. Leipaus gamybinė komercinė įmonė. Tel. +370 698 86 641. Melioracijos griovių remonto darbų techninę priežiūrą atliks Alvydas Gudonis. Tel. +370 687 57 546.
Remonto darbų metu bus suremontuota 13,43 km melioracijos griovių, 22 vandens pralaidos, pakeistos 156 drenažo rinktuvų žiotys, sutvarkyti griovių šlaitai. Iškastos iš griovių dugno sąnašos bus paskleidžiamos šalia griovio 10 m pločio juostoje ir baigus griovio valymo darbus sulėkščiuojamos. Darbus planuojama baigti iki šių metų pabaigos. Numatomi remontuoti melioracijos grioviai pažymėti schemose:

image

image

Žemės sklypų savininkus ir naudotojus, kurių žemės sklypai ribojasi su numatomais remontuoti melioracijos grioviais, prašome išlaikyti 10 metrų pločio juostą, jos neįdirbant (apsauginė juosta skaičiuojama į abi puses nuo griovio šlaito viršutinės briaunos).

Vilkai įsisuko į ūkininkų avis

vilkas2020 m. Utenos rajone nesiliaujantys siautėti vilkai jau papjovė 60 avių, vieną veršelį bei patiesė dvi ožkas.
Šiais metais Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius gavo 19 prašymų žalai atlyginti dėl vilkų papjautų 53 ūkinių gyvūnų. 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu sulaukta 25 prašymų dėl papjautų 78 ūkinių gyvūnų.
Daugiausiai prašymų gauta iš Leliūnų seniūnijos, taip pat Sudeikių ir Kuktiškių seniūnijų. Šiais metais dar nebuvo nė vieno prašymo iš Daugailių ir Vyžuonų seniūnijų. Apskaičiuota ūkininkų patirta žala siekia per 4,5 tūkst. Eur.
Šią vasarą savivaldybė kreipėsi į Aplinkos ministeriją, kad pastaroji leistų padidinti rajone sumedžiojamų vilkų skaičių. Gavus išankstinį leidimą, rajone jau sumedžioti du vilkai.

Galvijininkyste užsiimančių smulkiųjų ūkininkų paraiškos – iki rugsėjo 30 d.

Primename, kad Nacionalinėje mokėjimo agentūroje iki rugsėjo 30 d. renkamos pienine galvijininkyste užsiimančių smulkiųjų ūkininkų paraiškos.

Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra savo vardu įregistravę valdą ir ūkininko ūkį bei kreipiasi paramos pieninei galvijininkystei. Paraiškas gali teikti ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus.

Continue Reading

Smulkieji ūkininkai jau gali kreiptis paramos už karantino laikotarpį

ukisSmulkieji ūkininkai, kurių ūkio dydis yra iki 4 ekonominio dydžio vienetų (EDV), jau gali kreiptis vienkartinės arba periodinės išmokos už karantino laikotarpį.
Periodinė išmoka (apie 600 Eur) skiriama smulkiesiems ūkininkams, kurie papildomai dirba ir karantino laikotarpiu uždirbo ne daugiau kaip minimalią algą (607 eurus bruto per mėnesį). Pagal darbo sutartis nedirbantys smulkieji ūkininkai gali gauti vienkartinę išmoką, kuri sieks 200 Eur.

Continue Reading

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041