1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros pertvarka: sumažėjo skyrių ir darbuotojų skaičius

Nuo kovo 1 d., įgyvendinus pirmąjį pertvarkos etapą, įsigaliojo nauja Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūra. Po pertvarkos administracijoje iš 18 skyrių liko 16-a, darbuotojų skaičius sumažėjo 7-iais. Nuo liepos 1-osios dirbančiųjų skaičius sumažės dar 12-a. Savivaldybės administracijos laukia ir kitas svarbus darbas: funkcijų išgryninimas bei darbuotojų pareigybių peržiūrėjimas.
Nauja Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta vasario 26 d. įvykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Pertvarka atliekama, siekiant viešojo sektoriaus veiklos efektyvinimo ir mažinant savivaldybės administracijoje valstybės tarnautojų skaičių.


Siekiant centralizuoti bendrosios veiklos funkcijų vykdymą, užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą, atsisakyti perteklinių valdymo grandžių bei mažinti vadovaujančių darbuotojų skaičių, buvo panaikinti kaip atskiri Civilinės metrikacijos ir Viešųjų ryšių skyriai. Pastarojo skyriaus funkcijos, susijusios su IT administravimu, buvo perkeltos prie Bendrųjų reikalų skyriaus funkcijų. Bendrųjų reikalų skyrius nuo kovo 1 d. vadinasi Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius. Pertvarkant Bendrųjų reikalų skyrių, jame vykdyta personalo administravimo funkcija buvo perkelta į Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių, kuris pertvarkytas, sujungus Juridinį ir Civilinės metrikacijos skyrius, perduodant minėtam skyriui ir valstybinę (deleguotą savivaldybėms) funkciją – civilinės būklės aktų registravimą.
Siekiant operatyviau skleisti tikslią visuomenei aktualią informaciją apie savivaldybės veiklą, atstovo ryšiams su visuomene (vyriausiojo specialisto) pareigybė buvo įsteigta ne struktūriniame padalinyje: specialisto, vykdančio bendravimo su visuomene ir žiniasklaida funkciją, tiesioginis pavaldumas nustatytas administracijos direktoriui.
Naujojoje struktūroje Vaikų teisių apsaugos skyrius pavadintas Vaiko teisių apsaugos skyriumi, nes toks skyriaus pavadinimas numatytas ir Bendruosiuose vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatuose. Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus pervadintas Strateginio planavimo ir investicijų skyriumi. Ankstesniam skyriui nebuvo priskirta funkcija vykdyti investicijų apskaitą ir kontrolę, t. y. investicijų valdymą visa apimtimi, todėl ir buvo tikslinga pakeisti skyriaus pavadinimą.
Kaimo plėtros skyrius, atsižvelgiant į tai, kad didelę vietos bendruomenių dalį sudaro kaimiškosios bendruomenės, nuo kovo 1-osios vadinasi Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriumi.
Kaip jau buvo rašyta, praėjusių metų gruodį darbą Utenos rajono savivaldybės administracijoje pradėjo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, kurio veiklos sritis – koordinuoti teikiamas švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jų atstovams savivaldybėje.

Joomla templates by a4joomla