school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Baigtas projektas „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis" vidaus patalpų modernizavimas" (2)

2014 2020 ESFivp

2023 metų balandžio mėnesį baigtos paskutinės bendrai ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos veiklos, numatytos projekte  „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis" vidaus patalpų modernizavimas". Utenos rajono savivaldybės administracija projekto įgyvendinimą pradėjo 2018 metų balandžio 9 dieną pasirašydama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.1.3-CPVA-R-705-91-0002 „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis" vidaus patalpų modernizavimas" sutartį.
Projekto įgyvendinimo metu atliktas pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas rekonstruojant. Todėl projekto įgyvendinimu pagerinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metu teikiamų viešųjų paslaugų kokybė Utenos mieste, užtikrintos šiuolaikinius poreikius atitinkančios vaikų ugdymo sąlygos.
Savivaldybės biudžeto lėšų trūkumas neleido anksčiau modernizuoti įstaigos, tačiau pasinaudojus ES struktūrinių fondų lėšomis, patalpos buvo  atnaujintos bei pertvarkytos ir šiuo metu įstaigoje sudaromos puikios sąlygos plėtoti edukacines ar kitas kūrybines veiklas, panaudojant šiuolaikinio ugdymo procesui organizuoti būtinas modernias erdves, ergonomiškus baldus, įtraukiajam ugdymui būtinas  inovatyvias bei interaktyvias ugdymo priemones.
Projekto lėšomis buvo atnaujintos 4 ikimokyklinio ugdymo grupės, įrengtos 2 lauko terasos, kurios atitinka šiuolaikinius vaikų poreikius, taip pat buvo įsigyta įrangos ir baldų įstaigos veiklos efektyvumui didinti. Visa įsigyta ugdymo įranga skirta patyriminiam ugdymui ir tiriamajai veiklai vykdyti, atitinkanti šiuolaikinio ugdymo(si) gaires ir tinkama individualiems ugdymosi poreikiams tenkinti, taikant STEAM ugdymą - integralų mokinių gebėjimų ugdymą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. Taip pat projekto lėšomis įsigyta įranga multisensoriniam kambariui, kurios panaudojimas pagerins emocinį vaikų foną ir psichinės sveikatos būseną, padės susikaupti, susifokusuoti veiklai ir nusiraminti, jeigu to reikės.
Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 609,3 tūkst. Eur, iš jų – 563,6 tūkst. Eur paramos lėšos ir 45,7 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041