school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Utenos miestui nusipelnę žmonės

2001 m.
Gediminas Isokas – apdovanojimas skirtas už enciklopedijos „Utenos kraštas" parengimą.
Diana Elmentaitė – apdovanojimas skirtas už laimėtas II-ąją vietą JAV vykusių Pasaulio jaunių dviračių sporto pirmenybių grupinėse lenktynėse treke, III-ąją vietą Portugalijoje vykusių Pasaulio jaunių dviračių sporto asmeninėse lenktynėse laikui plente ir II-ąją vietą Italijoje vykusių Europos jaunių 2 km persekiojimo lenktynėse treke.


2002 m.
Vytautas Valiušis – apdovanojimas skirtas už keramikos muziejaus įsteigimą.
Laurynas Girčys – apdovanojimas skirtas už Europos ir Pasaulio aviamodeliavimo čempionatuose iškovotas 3-iąsias vietas.
Auksė Šiaudžionytė – apdovanojimas skirtas už jaunimo mokymą ir stovyklų organizavimą.


2003 m.
Vida Kairienė – apdovanojimas skirtas už pagrindinių miesto kultūros renginių režisavimą.
Vida Juškienė – apdovanojimas skirtas už aktyvų darbą telkiant savo krašto bendruomenę, koordinuojant bei propaguojant bendrijų veiklą.
Vita Jašinauskaitė – apdovanojimas skirtas už žirginio sporto tradicijų puoselėjimą bei darbą su jaunimu.


2004 m.
Balys Juodzevičius – apdovanojimas skirtas už kultūrinę, kraštotyrinę, muziejinę ir leidybinę veiklą.
Rolandas Mackus – apdovanojimas skirtas už aukštus aviamodeliavimo sporto pasiekimus Europos ir Pasaulio taurės etapo varžybose.
Jolita Umbrasienė – apdovanojimas skirtas už nevyriausybinę veiklą skatinant ir vykdant pilietines iniciatyvas Utenos rajone.
Vytautas Latonas – apdovanojimas skirtas už sėkmingą vadovavimą pučiamųjų orkestrui ir muzikinės kultūros propagavimą tarp jaunimo.


2005 m.
Algirdas Juozapas Palskis – apdovanojimas skirtas už svarų visuomeninį kūrybinį indėlį į bendruomenės gyvenimą bei miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.
Vilius Jankauskas – apdovanojimas skirtas už puikų sportininkų parengimą Pasaulio jaunių, Europos jaunimo ir Lietuvos dviračių sporto čempionatams.
Stepas Eitminavičius – apdovanojimas skirtas už kūrybingą pedagoginę veiklą bei išleistą knygą „Baladė apie mokytoją".
Vygaudas Ušackas – apdovanojimas skirtas už aktyvią visuomeninę veiklą ugdant Utenos rajono vaikų ir jaunimo pilietinį aktyvumą ir patriotiškumą.


2006 m.
Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė – apdovanojimas skirtas už rajono tautodailininkų telkimą ir svarų indėlį į Utenos krašto tautos meno puoselėjimą ir propagavimą.
Alvydas Surgautas – apdovanojimas skirtas už sėkmingus rajono dviratininkų startus 20050–2006 metų respublikinėse ir tarptautinėse varžybose bei sportininkės parengimą Lietuvos olimpinei rinktinei.
Lina Jurkaitienė – apdovanojimas skirtas už švietėjišką edukacinę veiklą ugdant jaunuosius menininkus.
Regina Sajienė – apdovanojimas skirtas už humanistinį požiūrį į socialinės aplinkos gerinimą, paramą rajono kultūros, sporto renginiams.


2007 m.
Sesuo M. Dolorita Butkus, OSF šv. Pranciškaus Dievo Apvaizdos vienuolė – apdovanojimas skirtas už filantropinę veiklą.
Mindaugas Kildišius – apdovanojimas skirtas už krepšinio komandos „Juventus" parengimą ir jos laimėjimą pereinant į Nacionalinę krepšinio lygą.
Vytautas Samsonas – apdovanojimas skirtas už investicijas į verslą ir darbo vietų kūrimą.
Elena Kiškienė – apdovanojimas skirtas už etnokultūros puoselėjimą.
Nijolė Gelgotienė – apdovanojimas skirtas už mokinių muzikinės-kūrybinės veiklos skatinimą.


2008 m.
Robertas Miliauskas – apdovanojimas skirtas už investicijas į verslą ir darbo vietų sukūrimą.
Alma Eigerdienė – apdovanojimas skirtas už ilgametį Utenos krašto garsinimą šalyje ir užsienyje, uteniškių tarmės puoselėjimą ir ženklius autorinius darbus.
Onutė Rastenienė – apdovanojimas skirtas už aktyvią visuomeninę veiklą stiprinant Utenos neįgaliųjų draugijos veiklą ir rūpestį rajono neįgaliaisiais,
Jonas Pleckevičius – apdovanojimas skirtas už respublikinių dailės olimpiadų organizavimą, švietėjišką veiklą populiarinant senąjį pašto traktą bei 2007 m. išleistą knygą „Nuo Kauno iki Daugpilio senuoju pašto traktu".
Džiuljeta Černiauskaitė – apdovanojimas skirtas už sėkmingus rajono rankininkų startus 2007–2008 m. respublikinėse ir tarptautinėse varžybose.


2009 m.
Antanas Kibickas – apdovanojimas skirtas už investicijas į verslą ir filantropinę veiklą.
Irena Leikauskienė – apdovanojimas skirtas už ilgametę kultūrinę veiklą Utenos rajono bendruomenėje.
Nijolė Rimkevičienė – apdovanojimas skirtas už aktyvią visuomeninę veiklą.
Kazys Damidavičius – apdovanojimas skirtas už teniso sporto plėtojimą Utenoje ir svarius teniso klubo „Pasaga" narių sportinius pasiekimus šalyje organizuojamose varžybose.


2010 m.
Vida Garunkštytė – apdovanojimas skirtas už inovacinių projektų įgyvendinimą ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
Algimantas Kaušylas – apdovanojimas skirtas už lengvosios atletikos plėtojimą Utenoje ir svarius auklėtinių sportinius pasiekimus šalies ir tarptautinėse varžybose.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041