school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašas

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymui pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-226 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą tvarkos aprašą (toliau - Tvarkos aprašas).
Susipažinti su Tvarkos aprašu ir prie prašymo pateikiamais dokumentais galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt
Prašymai priimami nuo 2023 m. rugsėjo 15 d. iki 2023 m. gruodžio 15 d. Prašymą galima pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijai adresu Utenio a. 4, 103 kab. arba pasirašytą kvalifikuotais elektroniniais parašais el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Primename, kad 2022 m. rugsėjo 29 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-226 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Vadovaujantis šiuo Aprašu gyventojai gali prisijungti prie daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos ir suformuoti žemės sklypus prie savo daugiabučių gyvenamųjų namų.

2023 02 28 namai

Nuo ko pradėti norint suformuoti žemės sklypą prie savo daugiabučio gyvenamojo namo?

1. Pirmiausiai reikalingas daugumos daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų sutikimas (50%+1);
2. Tuomet pateikiamas prašymas į Utenos rajono savivaldybę (prašymų teikimo tvarka nurodyta Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt);
3. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo lėšomis finansuotinų objektų atrankos komisija (toliau – Komisija) nagrinėja pateiktą prašymą;
Gavus teigiamą Komisijos sprendimą:
 gyventojai, kurie prašo skirti finansavimą žemės sklypui suformuoti, gauna finansavimą 100% tinkamoms finansuoti išlaidoms;
 gyventojai, kurie dalyvavo ar dalyvauja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, gauna finansavimą 100% techninio tvarkymo darbų projekto rengimo išlaidoms ir 100% tinkamoms finansuoti išlaidoms daugiabučio gyvenamojo namo ar namų grupės teritorijų infrastruktūros darbų tvarkymo išlaidoms. Jeigu daugiabučių gyvenamųjų namų grupėje atnaujintų (modernizuotų) namų yra:
75% – finansuojama 75%;
50% – finansuojama 50%;
25% – finansuojama 25%.
Kiti darbai finansuojami gyventojų lėšomis.
4. Vykdomas darbų atlikimas.

Norime atkreipti dėmesį, kad gyventojai suformavę žemės sklypus daugiabučiams gyvenamiesiems namams ar jų grupėms eksploatuoti:
 iki 2025 m. sausio 1 d. – atleidžiami nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 10 metų laikotarpiui;
 iki 2026 m. sausio 1 d. – atleidžiami nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 5 metų laikotarpiui.

JEI TURITE PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ – Skambinkite daugiabučių namų priežiūros vadybininkams telefonu 8 389 62085 arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių tel. 8 389 64030, mob. 8 687 83975, el.p.: architektūThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Prašymo forma (1 priedas) >>>

Numatomų darbų duomenų aprašas (2 priedas) >>>

Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo pristatymas>>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041