school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Aktuali informacija dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų

Artėjant šildymo sezonui, asmenys deklaravę gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybėje gali kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Šiemet jos bus skiriamos visam šildymo sezonui, nepriklausomai nuo šildymo būdo: tiek centralizuoto, tiek malkomis, anglimis, dujomis ar kitu kuru.
Kompensacija skiriama už praėjusius 2 mėnesius, todėl pageidaujantys ją gauti nuo spalio mėnesio, prašymą gali pateikti tiek lapkritį, tiek gruodį.

Continue Reading

Socialinės paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus: ką svarbu žinoti?

Šeimos, auginančios vaikus, gali gauti ne tik įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti šeimoms stiprinti skirtomis paslaugomis. Teisę gauti bazines paslaugas, kurias sudaro keturiolikos svarbiausių šeimoms teikiamų paslaugų rinkinys, ir socialinę prevencinę pagalbą turi visos Lietuvos šeimos. Tai reiškia, kad šeima nebūtinai turi atitikti kokius nors specialiuosius kriterijus ar patirti socialinę riziką.

Bazinio paslaugų šeimai paketo paslaugų teikėjai Utenos rajono savivaldybėje nurodyti savivaldybės tinklapyje: https://www.utena.lt/index.php/lt/parama-seimai

Detaliau apie paslaugas šeimai skaityti: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugos-seimoms-auginancioms-vaikus-ka-svarbu-zinoti

Dėl vaikų nemokamo maitinimo

Primename, kad nuo liepos 1 d. prasideda prašymų dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo 2022–2023 mokslo metams priėmimas.
Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Prašymų šių mokinių tėveliams dėl nemokamų pietų teikti nereikia. Jei šių klasių mokinys nepageidauja gauti pietų, tėvai atsisakymą pateikia ugdymo įstaigos administracijai. Šių mokinių tėvai prašymus gali teikti nuo š. m. liepos 1 d. tik dėl mokinio reikmenų jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 220,50 Eur.

Continue Reading

Informacija gyventojams

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pastaruoju metu sulaukia vis daugiau gyventojų skambučių ir elektroninių laiškų, kuriuose teigiama, kad gyventojai susiduria su nepatogumais teikiant prašymus įvairioms išmokoms ir paslaugoms gauti.

Primename, kad prašymus dėl socialinių išmokų galite teikti:
• el. būdu www.spis.lt;
• elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
• įdėti į pašto dėžutę, esančią lauke prie centrinio įėjimo į Utenos rajono savivaldybės pastatą;
• atvykti į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių iš anksto užsiregistravus tel. (8 389) 61629 ir (8 389) 50460.

Continue Reading

Būsto šildymo, karšto ir geriamo vandens išlaidų kompensacija

2021 12 27 SADM skrajute kompensacija uz busto sildymaNepasiturintys gyventojai gali kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių dėl būsto šildymo, karšto ir geriamo vandens išlaidų kompensacijos.
Atkreipiame dėmesį, kad norint gauti kompensaciją, dėl jos atskirai prašymus turi pateikti visi viename būste gyvenamąją vietą deklaravę arba būstą nuomojantys vieni gyvenantys asmenys arba šeimos. Šildymo kompensacija skiriama atsižvelgus į būste gyvenančių asmenų bendras pajamas, būsto plotą bet turimas turtas laikinai nevertinamas (dėl ekstremalios situacijos).
Preliminarų priklausančios kompensacijos dydį galite sužinoti pasinaudoję šia skaičiuokle vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.
SVARBU! Grąžinamos dviejų praėjusių mėnesių būsto šildymo, karšto ir geriamo vandens išlaidų kompensacijos (pvz. kreipiantis vasario mėnesį kompensacijas galima gauti nuo gruodžio ar sausio mėnesio).
Prašymą galite teikti Jums patogiu būdu:
Jei dėl kompensacijų kreipiamasi pirmą kartą arba po ilgos pertraukos (kompensacijos nebegaunamos nuo 2021-01-01):
• SPIS sistemoje. Vaizdo instrukcijos, kaip užpildyti ir pateikti prašymus:
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9hN7ORjV8

Continue Reading

Patvirtintas lėšų skyrimo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metais projektų sąrašas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 57 punktu, ir atsižvelgdamas į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. gruodžio 22 d. raštą Nr. (3.1)-SD-1396 „Dėl valstybės biudžeto lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams įgyvendinti patikslinimo“ ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AĮ-1343 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“, 2021 m. gruodžio 15 d. siūlymą Nr. PV-19 ,,Dėl lėšų skyrimo 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams“ Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. AĮ-1589 ,,Dėl lėšų skyrimo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams“ patvirtino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metais finansuotinų projektų sąrašą ir jiems finansuoti skirtas lėšas bei atmestinų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metais projektų sąrašą.

Leliūnų socialinės globos namams – EQUASS kokybės sertifikatas

sertifikatasUtenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namams suteiktas „EQUASS Assurance in Social Services“ kokybės sertifikatas.
EQUASS – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema. Tai plačiausiai pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, kuris yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis. Jis apima lyderystę, personalą, teises, etiką, partnerystę, dalyvavimą, orientaciją į asmenį, kompleksiškumą, orientaciją į rezultatus.
Tarptautinis įvertinimo lygis Leliūnų socialinės globos namams, kaip ir kiekvienai socialinei įstaigai, labai svarbus, nes tai skatina siekti dar didesnės kokybės teikiamų paslaugų kontekste.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041