school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia 2019 metais

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, o vaikams su sunkia negalia – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje  gyvena nemažai neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią, todėl fizinės aplinkos pritaikymas yra būtina sąlyga atkurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį savarankiškumą.

Šiai priemonei įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto panaudota 38,04 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto  –  36,6 tūkst. Eur. Pritaikyti 6 būstai suaugusiems neįgaliems asmenims ir 1 vaikui su sunkia negalia, dar dviem vaikams su sunkia negalia kompensuotos įvairių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos. Atlikti sanitarinių mazgų pertvarkymo darbai, vietoj vonios įrengiant dušą, įrengtos nuovažos, palengvinant neįgaliesiems, judantiems neįgaliojo vežimėliu, patekimą į vidų ir lauką, dviem neįgaliesiems, neturintiems namuose patogumų, buvo finansuojami vandentiekio ir biologinių valymo įrenginių įrengimo darbai, du neįgalieji aprūpinti mobiliu kopikliu ir mobiliu keltuvu, padidinančiais neįgaliųjų mobilumą  ir palengvinančiais jų slaugą.  

2020 m. sausio 1 d. būsto pritaikymo žmonėms su negalia eilėje laukė 23 suaugę asmenys ir vienas vaikas su sunkia negalia. Šiais metais planuojama patenkinti  pirmųjų eilėje laukiančiųjų neįgaliųjų 7–8 prašymus. Norėtųsi būsto pritaikymo darbus vykdyti žymiai didesniam neįgaliųjų skaičiui, bet tai priklauso nuo skirtų lėšų ir nuo reikalingų atlikti darbų apimties, atsižvelgiant į kiekvieno neįgalaus asmens poreikius ir teisės aktų  reikalavimus. Šiuo metu Utenos rajono savivaldybėje eksploatuojama ir prižiūrima 18 liftų (keltuvų), mobilių kopiklių, skirtų neįgaliesiems.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041