school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

INFORMACIJA PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS GAVĖJAMS

Informuojame, kad tuo atveju, kai asmuo (šeima) susiduria su finansiniais sunkumais, į Utenos rajono savivaldybę jis gali kreiptis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams (socialinės pašalpos, būsto šildymo, karšto bei geriamojo vandens išlaidų kompensacijų, kredito ir palūkanų apmokėjimo). Kreipdamasis asmuo pateikia:
 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 nustatytos formos prašymą-paraišką ir jos priedus;
 nurodo būtinus duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, veiklos pobūdį, turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją.


Savivaldybės administracija duomenis pajamoms ir turtui vertinti gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Nuo 2024 m. kovo mėn. 1 d. Socialinės paramos informacinė sistema (SPIS) papildyta nauju registru – Valstybinės mokesčių inspekcijos bankų sąskaitų duomenų baze, kurioje pateikiama informacija kiek asmuo turi sąskaitų banke (atsiskaitomųjų, indėlių ir kt.).
Siekiant, kad piniginė socialinė parama būtų veiksmingesnė ir taiklesnė bei socialiai teisinga, paramos gavėjų bus prašoma pagal poreikį pateikti banko išrašus apie turimas lėšas bankuose už laikotarpį, kurio pajamos skaičiuojamos paramai gauti (3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio ar kreipimosi mėnesio).
Kilus neaiškumams, prašome skambinti tel. +370 389 61628, +370 389 63996 arba rašyti el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041