school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Patvirtintas lėšų skyrimo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metais projektų sąrašas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 57 punktu, ir atsižvelgdamas į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. gruodžio 22 d. raštą Nr. (3.1)-SD-1396 „Dėl valstybės biudžeto lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams įgyvendinti patikslinimo“ ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AĮ-1343 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“, 2021 m. gruodžio 15 d. siūlymą Nr. PV-19 ,,Dėl lėšų skyrimo 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams“ Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. AĮ-1589 ,,Dėl lėšų skyrimo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams“ patvirtino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metais finansuotinų projektų sąrašą ir jiems finansuoti skirtas lėšas bei atmestinų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metais projektų sąrašą.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041