school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2020 m. vasario mėn.

Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-301 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (J. Basanavičiaus g. 30, 32 )“ keitimo projektą žemės sklypuose – J. Basanavičiaus g. 30 , kad. Nr. 8270/0004:146; J. Basanavičiaus g. 32, kad. Nr. 8270/0004:283; Vyžuonų g. 6, kad. Nr. 8270/0004:284; Vyžuonų g. 6 A , kad. Nr. 8270/0004:285; Vyžuonų g. 14 A, kad Nr. 8270/0004:125; Vyžuonų g. 8, kad. Nr. 8270/0004:156.
Planuojamos teritorijos plotas – 3,2992 ha;
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. AĮ-942 „Dėl pritarimo iniciatorių pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo“.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. AĮ-1078 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. AĮ-1127 “Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64058 ir 8 389 43548; el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Detaliojo plano iniciatoriai – Ramunė Musteikienė, Vytautas Musteikis, Indrė Skorochodovė, Tomas Skorochodovas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Alfred Maier import und Export“ (Kauno g. 37, Utena), tel. 8 698 76424, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai - 1. Pakeisti žemės sklypo ( kadastro Nr. 8270/0004:284 Utenos m.k.v.), esančio Vyžuonų g. 6, Utenos m., žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. 2. Sujungti du žemės sklypus ( kadastro Nr. 8270/0004:285 ir Nr. 8270/0004:156, Utenos m.k.v.), esančius Vyžuonų g. 6A ir 8 , Utenos m., į vieną sklypą ir nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą. 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano ribas.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai – 1. Pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus; 2. Sujungti žemės sklypus; 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 4. Nustatyti kitus galimus žemės naudojimo būdus; 5. Nustatyti ir /ar patikslinti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 6. Pagal poreikį numatyti ir /ar patikslinti servitutus; 7. numatyti ir / ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV neprivalomas. Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Svarstymo ir derinimo tvarka – bendroji. Rengimo terminas 2020 metų I –III ketvirčiai.
Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu (viešą ekspoziciją) ir viešo susirinkimo datą bus pranešta vėliau.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-19-622.
Projekto vadovė Lolita Šeduikytė

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041