school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2020 m. sausio mėn.

2020-01-21

Skelbiame Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-301 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (J. Basanavičiaus g. 30, 32)“, keitimo.


2020-01-10

INFORMUOJAME, APIE PARENGTUS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO  PLANO KEITIMO SPRENDINIUS

Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-345 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-141, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. AĮ-531.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Utenio a. 4, LT- 28503 Utena, tel.: (8~389) 61620, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., interneto svetainė: www.utena.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius; UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas
Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 684 93756, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojamos teritorijos adresas – Utenos rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 1229 km²)
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo tikslai: peržiūrėti miestelių ir kaimų plėtros teritorijas, suskirstant jas į atskiras zonas; peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą; peržiūrėti naudingųjų iškasenų teritorijas; integruoti į Bendrojo plano sprendinius Labanoro regioninio parko tvarkymo planą ir Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planą.
Planavimo uždaviniai: Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius; išskirti urbanizuotus, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatant prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimos veiklos rūšis; patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis; pakeisti Bendrojo plano teritorijos funkcinio zonavimo pavadinimus ir turinį pagal Teritorijų planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. Sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“.

Viešas supažindinimas. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT 28503, Utena, tel. (8 389) 64030, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Utenos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.utena.lt, skiltyje „Teritorijų planavimo skelbimai“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr.K-RJ-82-18-293) nuo 2020 01 20 iki 2020 02 21. Vieša ekspozicija vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, skyriaus informaciniame stende (adresu Utenio a. 4, LT 28503, Utena) nuo 2020 01 27 iki 2020 02 21. Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2020 02 24, 13:00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos pastate adresu Utenio a. 4, LT 28503, Utena, posėdžių salėje III aukšte.

Išsamesnė informacija teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT 28503, Utena, tel. (8 389) 64030, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.utena.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Brėžiniai >>>

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041