school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2023 m. kovo mėn.

2023-03-31

2023 m. kovo 31 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-501 „Dėl statinių statybos zonos koregavimo (Gaspariškių g. 16, Utenos m.)“

2023-03-27

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Rengiamas detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-215 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Utenos miesto teritorijoje‘‘, koregavimas
Rengimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 13 d. įsakymas Nr.AĮ-364 ,,Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo‘‘ ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 16 d. įsakymas Nr.AĮ-390 ,,Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimui rengti ‘‘.
Planuojama teritorija - Teritorija tarp Naujasodžio ir Aukštakalnio gatvių (žemės sklypai kadastro Nr. 8270/0001:62, Nr. 8270/0001:76 ir Nr.8270/0001:30 ir valstybinė žemė), plotas – apie 0,5280 ha.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8389) 61 620, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Planavimo iniciatorius: UAB „Aveva“, Aušros g. 79, LT-28191 Utena, tel.+370 698 15151 .
Plano rengėja – UAB ,,Sostinės studija‘‘, Užupio g. 16-26, Vilnius. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Planavimo tikslai: pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr.827/0001:62 Utenos m. k.v.) naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją Naujasodžio g. 16, Utenos m.; išplėsti galiojančio detaliojo plano ribas, numatant trijų žemės sklypų (kadastro Nr. 8270/0001:62, Nr. 8270/0001:76 ir Nr.8270/0001:30 Utenos k. v.), esančių Aukštakalnio g. 32, 34 ir Naujasodžio g. 16, Utenos g. 16, Utenos m., sujungimą į vieną žemės sklypą; įsiterpusį valstybinį žemės plotą sujungti su naujai suformuotu žemės sklypu; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus; numatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius.
Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės naudojimo būdą; sujungti žemės sklypus; suformuoti įsiterpusį žemės sklypą; nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; pagal poreikį planuoti servitutus.
Bendra informacija: Detaliojo plano procedūriniai dokumentai (įsakymai ir planavimo darbų programa) skelbiami Utenos savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.utena.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto Nr. K-VT-82-23-203). Rengiant Detaliojo plano koregavimą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekami. Detaliojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija nerengiama. Viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.
Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Detaliojo plano koregavimo dokumentacija galima susipažinti Utenos savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje http://www.utena.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-82-23-203)). Informacija teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos rajono savivaldybės vyr. architektas Saulius Zokas, tel. (8389) 43548, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos (TPD Nr.K-VT-82-23-203).
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Informacija apie supažindinimą su Detaliojo plano sprendiniais bus paskelbta papildomai.


2023-03-24

Skelbiame 2023 m. kovo 23 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį (TPD Nr. K-VT-82-23-203) Nr. S10-1 dėl Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Utenos miesto teritorijoje“, koregavimo.


2023-03-23
Tikslinama informacija apie parengtą detalųjį planą - Teritorijos (žemės sklypo kadastro Nr. 8270/0009:160 Utenos m. k.v.),  esančios prie Vestuvių gatvės Utenos mieste, detalusis planas.
KEIČIAMA DETALIOJO PLANO viešo susirinkimo data - detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023 balandžio 03 d. 15 val. nuotolinės vaizdo ir garso transliacijos būdu. TIKSLINAMA transliacijos nuoroda: 
https://us05web.zoom.us/j/81721742405?pwd=elk4d1Z6L21uYTIxQ3M5anBBanlRdz09. 
 Meeting ID: 817 2174 2405
Passcode: J6Fs3Q
Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinančius įrodymus. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti  teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai įstatymo nustatyta tvarka.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-22-338.


 

2023-03-22
INFORMACIJA apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-308, koregavimą žemės sklypuose (kadastro Nr. 8270/0019:136 ir Nr. 8270/0019:137 Utenos m. k. v.).  Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023 kovo 30 d. 15 val. nuotolinės vaizdo ir garso transliacijos būdu. TIKSLINAMA transliacijos nuoroda:  https://us05web.zoom.us/j/81721742405?pwd=elk4d1Z6L21uYTIxQ3M5anBBanlRdz09.
 Meeting ID: 817 2174 2405
Passcode: J6Fs3Q
VIEŠO SVARSTYMO DATA IR LAIKAS NESIKEIČIA.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS -  K-VT-82-22-982.


2023-03-20
Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-215, koregavimui rengti
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AĮ-390 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimui rengti“
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Planavimo iniciatorius – UAB „Aveva“ (Aušros g. 79, Utena)
Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Susipažinti su paskelbta planavimo darbų programa galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).


2023-03-14

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos
2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-215, koregavimo rengimą
Planavimo pagrindas:
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. AĮ-364 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius – UAB „Aveva“.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64058, 64030, 43548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).


2023-03-08
INFORMACIJA apie parengtą detaliojo plano patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-308, koregavimą žemės sklypuose (kadastro Nr. 8270/0019:136 ir Nr. 8270/0019:137 Utenos m. k. v.).
Planuojamos teritorijos plotas – 0,0887 ha.
Planavimo pagrindasUtenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. AĮ-1319 „Dėl iniciatoriaus pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. AĮ-1448 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. AĮ-1507 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimui rengti “.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058,  8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Detaliojo plano iniciatoriai D. J, N. J.
Detaliojo plano rengėjas Lolita Šeduikytė (IV pažyma NR. 1203319). Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1. Sujungti du žemės sklypus (kadastro Nr. 8270/0019:136 ir Nr. 8270/0019:137 Utenos m. k. v.), esančius Sakalų g. 16 ir 18, Utenos m., į vieną žemės sklypą;
2. Nustatyti ir (ar) patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotam žemės sklypui.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1. Sujungti žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų naudojimo būdo; 2. Nustatyti ir (ar) patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus; 3. Nustatyti ir (ar) patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 4. Numatyti įvažiavimą į naujai suformuotą žemės sklypą.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV neprivalomas.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens, detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano atlikimo terminas - 2023 – I ketvirtis - 2023 III ketvirtis. Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – bendra. Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
Su parengtais ir viešinamais (vieša ekspozicija) detaliojo plano sprendiniais, viešinamais bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2023 03 14 iki 2023 03 30, Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus (Utenio a. 4, Utenoje) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentose, pas detaliojo plano rengėją darbo metu nuo 8.00 val. iki 16.00 val., susitarus telefonu 8 616 70223 ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. Nr. K-VT-82-22-982.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento – plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltiki 2023-03-30.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023 kovo 30 d. 15 val. nuotolinės vaizdo ir garso transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j/82375366631?pwd=YzA0Q09IbEI5eVpIMWkvTWJ6bFgvUT09
Susirinkimo: ID: 823 7536 6631, Slaptažodis: 8np9td 

Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinančius įrodymus.Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti  teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai įstatymo nustatyta tvarka.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS -  K-VT-82-22-982.

Priedas 1

Priedas 2


2023-03-02
Parengtas teritorijos (žemės sklypo kadastro Nr. 8270/0009:160 Utenos m. k.v.),  esančios prie Vestuvių gatvės Utenos mieste, detalusis planas.
Planavimo pagrindas
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. AĮ-194 „Dėl iniciatoriaus pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. AĮ-451 „ Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. AĮ-617 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui (detaliajam planui) rengti “.
Planuojamos teritorijos dislokacija – planuojama teritorija – sklypas kadastro Nr. 8270/0009:160 Utenos m. k. v., esanti prie Vestuvių gatvės, Utenos mieste (įvertinama Vestuvių gatvės atkarpa iki esamos transformatorinės).  Planuojamos teritorijos plotas – 1,3691 ha, planuojamo sklypo plotas – 0, 8439 ha.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058,  8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Detaliojo plano iniciatoriai – V.P.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Alfred Maier import und export“ (Kauno g. 37, Utena). Projekto vadovė Lolita Šeduikytė (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:

 

  • Padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus; 2. Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą; 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotiems žemės sklypams; 4. Numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius.

Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :

  • Atsižvelgiant į galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus; 2. Numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis; 3. Numatyti planuojamoje teritorijoje esančios miško žemės sprendinius; 4. Numatyti teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijas; 5. Nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 6. Pagal poreikį projektuoti servitutus.

SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV neprivalomas. Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens, detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji. Rengimo terminas 2022 metų IV -  2023 II ketvirtis.
Su parengtais ir viešinamais (vieša ekspozicija) detaliojo plano sprendiniais, viešinamais bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2023 03 06 iki 2023 03 23, Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus (Utenio a. 4, Utenoje) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentose, pas detaliojo plano rengėją darbo metu nuo 8.00 val. iki 16.00 val., susitarus telefonu 8 616 70223 ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. Nr. K-VT-82-22-338.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento – plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2023-03-23.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023 kovo 23 d. 15 val. nuotolinės vaizdo ir garso transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j/82375366631?pwd=YzA0Q09IbEI5eVpIMWkvTWJ6bFgvUT09
Susirinkimo: ID: 823 7536 6631, Slaptažodis: 8np9td
Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinančius įrodymus. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti  teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai įstatymo nustatyta tvarka.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-22-338.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041