school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2023 m. sausio mėn.

2023-01-30
INFORMACIJA apie pradedamą rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-308, koregavimą žemės sklypuose (kadastro Nr. 8270/0019:136 ir Nr. 8270/0019:137 Utenos m. k. v.)
Planuojamos teritorijos plotas – 0,0887 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. AĮ-1319 „Dėl iniciatorių pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. AĮ-1448 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. AĮ-1507 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimui rengti“.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Detaliojo plano iniciatoriai – D. J, N. J.
Detaliojo plano rengėjas – Lolita Šeduikytė (IV pažyma NR. 1203319). Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1. Sujungti du žemės sklypus (kadastro Nr. 8270/0019:136 ir Nr. 8270/0019:137 Utenos m. k. v.), esančius Sakalų g. 16 ir 18, Utenos m., į vieną žemės sklypą;
2. Nustatyti ir (ar) patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotam žemės sklypui.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1. Sujungti žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų naudojimo būdo; 2. Nustatyti ir (ar) patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus; 3. Nustatyti ir (ar) patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 4. Numatyti įvažiavimą į naujai suformuotą žemės sklypą.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV neprivalomas.
Planavimo procesas - Detalusis planas – vietovės lygmens.
Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – bendra.
Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu (viešą ekspoziciją) bus pranešta vėliau.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS - K-VT-82-22-982.

 2023-01-27
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-426 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Utenos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Utenos rajono savivaldybėje (Utenio a. 4, Utena) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2023 m. vasario 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungti galima čia.
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. 8 601 69122, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; www.amvmt.lt
Utenos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Utenos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)


2023-01-20
Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-54, keitimui rengti
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. AĮ-72 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti“
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planuojama teritorija – J. Basanavičiaus g. 71A, Utenos m.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 ir 107 kab.) ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).


2023-01-12

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TS-267, koregavimui rengti (TPD Nr. K-VT-82-21-606)
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. AĮ-46 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. AĮ-1259 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti“ pakeitimo“
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Susipažinti su koreguojamu detaliuoju planu galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 ir 107 kab.), Utenos miesto seniūnijoje (101 ir 102 kab.), Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2023-01-11

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-54, keitimo rengimą

Planavimo pagrindas:
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. AĮ-7 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“

Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planuojama teritorija – J. Basanavičiaus g. 71A, Utenos m.

Detaliojo plano keitimo tikslai:
1. Pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0013:77 Utenos m. k. v.) naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritoriją.
2. Pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0013:77 Utenos m. k. v.) teritorijos naudojimo tipą (statinių paskirtį), numatant automobilių stovėjimo aikštelės statybą.
3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus žemės naudojimo būdus.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 ir 107 kab.) ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).


2023-01-11

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-267, koregavimo rengimą (TPD Nr. K-VT-82-21-606)

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. AĮ-41 “Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. AĮ-1231 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Planavimo iniciatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1. Padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0010:39 Utenos m. k. v.) į tris atskirus žemės sklypus.
2. Dviem naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio.
3. Vienam naujai suformuotam žemės sklypui pakeisti žemės naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją.
4. Į detaliojo plano koregavimo ribas įtraukti žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0010:81 Utenos m. k. v.), esantį Aukštaičių g. 17, Utenos m., ir žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0010:40 Utenos m. k. v.), esantį Ribnikų g. 2, Utenos m.
5. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano koregavimo ribas.
6. Numatyti inžinerinių tinklų rekonstravimą ir (ar) perkėlimą.

Susipažinti su koreguojamu detaliuoju planu galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 ir 107 kab.), Utenos miesto seniūnijoje (101 ir 102 kab.), Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 

2023-01-09

2023 m. sausio 9 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-36 „Dėl statinių statybos zonos koregavimo (Naujasodžio g. 30, Utenos m.)“

2023-01-02

Informacija apie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdumų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo“ projektą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo 24.3.1. punktu, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano tvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas). Susipažinti su Įsakymo projektu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateikto tvirtinti elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano sprendiniais bei aiškinamuoju raštu galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kertinio-valstybes-telekomunikaciju-centro-patikejimo-teise-valdomu-elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041