school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2019 m. lapkričio mėn.

2019-11-29
Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-24, keitimui rengti. 
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. AĮ-1128 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti“
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Planavimo iniciatoriai – J. B., S. B., S. K.-G., L. G., UAB „Laivorita“.
Detaliojo plano keitimo tikslai:
1. Pakeisti žemės sklypų (kadastro Nr. 8270/0019:120, Nr. 8270/0019:121, Nr. 8270/0019:122 ir Nr. 8270/0019:123 Utenos m. k. v.), esančių Molėtų g. 39C, 39D, 39E, 39F, Utenos m., žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritoriją.
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus žemės sklypuose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbtais Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais galima Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).


2019-11-29

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-301, keitimui rengti.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. AĮ-1127 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti“
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Planavimo iniciatoriai – R. M., V. M., I. S., T. S.
Detaliojo plano keitimo tikslai:
1. Pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0004:284 Utenos m. k. v.), esančio Vyžuonų g. 6, Utenos m., žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją.
2. Sujungti du žemės sklypus (kadastro Nr. 8270/0004:285 ir Nr. 8270/0004:156 Utenos m. k. v.), esančius Vyžuonų g. 6A ir 8, Utenos m., į vieną sklypą ir nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą.
3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus žemės naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano ribas.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).


Informuojame, kad parengtas detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu TS-142 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo Utenos m. (kad.Nr.8270/0003:258)“, keitimas.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas (detaliojo plano keitimas).
Teritorijos plotas: 7.3460 ha.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Planavimo iniciatorius: E. T.; N. T. Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „SAITUVA“, į/k 125138330; Daubarų g. 3, Vilnius. Tel. 865906845. PV. Dainoras Svetikas, mob.tel. 8659 06845.
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. Įsakymas Nr. AĮ-1139 „Dėl pritarimo iniciatorių pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 18d. įsakymas Nr. AĮ -1266"Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo, planavimo tikslų nustatymo ir planavimo darbų programos patvirtinimo" Teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) tikslai/uždaviniai:
1. Pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0003:290 Utenos m. k.v.) naudojimo būdą.
2. Padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0003:290 Utenos m. k.v.) į septynis atskirus žemės sklypus.
3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotose žemės sklypuose.
4. Nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas naujai suformuotose žemės sklypuose
5. Pagal poreikį numatyti servitutus.
6. Numatyti susiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio18 d. įsakymu Nr. A5-1266 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo, planavimo tikslų nustatymo ir planavimo darbų programos patvirtinimo" numatyta, kad Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: detalusis planas viešai eksponuojamas ir su juo susipažinti galima nuo Utenos rajono savivaldybės patalpose, Utenio a. 4, LT-28503 Utena. Projekto rengėjo patalpose Daubarų g. 3, Vilnius, darbo metu, susitarus telefonu 8659 06845, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr.K –VT-41-17-659).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo planavimo organizatoriui ir/ar iniciatoriui ir/ar plano rengėjui ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K –VT-41-17-659) galima teikti raštu visą plano rengimo laiką iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Detaliojo plano pagrindinis brėžinys 
Daugiau informacijos apie detalųjį planą: PV. Dainoras Svetikas, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.865906845

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041