school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2022 m. liepos mėn.

2022-07-14
INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ
Pakartotinai informuojame, kad bendrąja tvarka parengti Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TS-267, keitimo sprendiniai.
(Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-82-21-606).
Planavimo pagrindas: Utenos r. sav. administracijos direktoriaus 2021-10-12 įsakymas „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ AĮ-1231.
Projekto tikslai: Padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0010:39 Utenos m. k. v.) į tris atskirus žemės sklypus; dviem naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio; vienam naujai suformuotam žemės sklypui pakeisti žemės naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją; į detaliojo plano keitimo ribas įtraukti žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0010:81 Utenos m. k. v.), esantį Aukštaičių g. 17, Utenos m., ir žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0010:40 Utenos m. k. v.), esantį Ribnikų g. 2, Utenos m.; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano keitimo ribas; numatyti inžinerinių tinklų rekonstravimą ir (ar) perkėlimą.
Projekto uždaviniai: Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį; pakeisti žemės naudojimo būdą; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; nustatyti ir/ ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; nustatyti ir/ ar panaikinti servitutus; numatyti ir/ ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Atliekami tyrimai ir galimybių studijos – neatliekami.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.
Koncepcija ir/ ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.
Detaliojo plano keitimo iniciatorius/ organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 188710442, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. Nr. (8 389) 64058, 64030, 43548, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo plano rengėjas: VĮ Valstybės žemės fondo Kauno geodezijos ir žemėtvarkos skyrius, įm. k. 120093212, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. 8 669 51 733, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Viešinimo procedūrų tvarka: Detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.
Pakartotinai su detaliojo plano keitimo sprendiniais susipažinti galima nuo 2022-07-25 iki 2022-08-05 (10 darbo dienų) imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-82-21-429), Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt, Utenos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus bei Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentose, Utenio a. 4, LT-28241 Utenoje.
Viešas svarstymas: Detaliojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas vyks 2022-08-08 13:00 val. posėdžių salėje, III aukšte, Utenos rajono savivaldybėje, Utenio a. 4, LT-28241 Utenoje.            Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuotus planavimo pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui galima teikti raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą su teritorijų planavimo dokumentu susipažinti skirtą laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. BRĖŽINYS


2022-07-14
Skelbiame 2022 m. liepos 13 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S10-6 „Dėl Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Utenos rajono teritorijoje“, keitimo.


2022-07-11
Skelbiame 2022 m. liepos 11 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S10-5 dėl Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Utenos miesto teritorijoje“, keitimo.


2022-07-08
Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-214, keitimui rengti. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. AĮ-828 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti“.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Planavimo iniciatoriai – N. D., L. R., UAB „Ežerų pasaulis“
Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbta planavimo darbų programa galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Utenio a. 4, Utena, 106 ir 107 kab.).


2022-07-08
Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-215, keitimui rengti. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. AĮ-827 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti“.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Planavimo iniciatorius – UAB „Aveva“ (Aušros g. 79, Utena)
Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbta planavimo darbų programa galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Utenio a. 4, Utena, 106 ir 107 kab.).


2022-07-07

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMĄ DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-84 „DĖL UTENOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Keisti Utenos miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. TS-225 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“.
Susipažinti su sprendimu dėl teritorijų planavimo dokumento pakeitimo galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.), Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.) ir Utenos rajono seniūnijų, kurios ribojasi su Utenos miestu skelbimų lentose:
1. Utenos seniūnija (Utenio a. 4, LT-28053 Utena, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
2. Leliūnų seniūnija (Kauno g. 29, LT-28361 Utena, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
3. Vyžuonų seniūnija (Šilo g. 4, LT-28030 Utena, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 43 548, 64 030, 64 058,
el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-84 „DĖL UTENOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PAKETIMO


 2022-07-07

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMĄ DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-267 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Keisti Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-228 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“.
Susipažinti su sprendimu dėl teritorijų planavimo dokumento pakeitimo galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.), Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.) ir Utenos rajono seniūnijų skelbimų lentose:
1. Utenos seniūnija (Utenio a. 4, LT-28053 Utena, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
2. Daugailių seniūnija (Didžioji g. 48, LT-28414, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
3. Kuktiškių seniūnija (Aukštaičių g. 1, LT-28021, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
4. Leliūnų seniūnija (Kauno g. 29, LT-28361, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
5. Saldutiškio seniūnija (Laisvės a. 2, LT-28018, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
6. Sudeikių seniūnija (Aukštaičių g. 12, LT-28039. el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
7. Tauragnų seniūnija (Musteikio g. 35, LT-28316, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
8. Užpalių seniūnija (Basanavičiaus g. 1, LT-28033, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
9. Vyžuonų seniūnija (Šilo g. 4, LT-28030, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 43 548, 64 030, 64 058,
el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-267 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041