school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2022 m. gegužės mėn.

2022-05-31

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie teritorijos (žemės sklypų kadastro Nr. 8270/0015:610 ir Nr. 8270/0015:611 Utenos m. k. v.), esančios prie K. Ladygos gatvės, Utenos mieste, vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimą
Planavimo pagrindas:
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. AĮ-713 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius – A. S.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).

2022-05-24

Skelbiame 2022 m. gegužės 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S10-3 dėl teritorijos (žemės sklypo kadastro Nr. 8270/0009:160 Utenos m. k. v.), esančios prie Vestuvių gatvės, Utenos mieste, detaliojo plano rengimo

2022-05-19

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas" 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Utenos rajono savivaldybėje" (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.
Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos)
Plano rengėjas projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel.: 8618 80381, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2022-05-13

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Utenos miesto teritorijoje“, keitimą.
Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje.
Visuomenės atstovai nuo 2022 m. gegužės 16 d. iki gegužės 30 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64030, 43548, 64058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

2022-05-13

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Utenos rajono teritorijoje“, keitimą.

Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Sudeikių seniūnijos skelbimų lentoje.

Visuomenės atstovai nuo 2022 m. gegužės 16 d. iki gegužės 30 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64030, 43548, 64058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

2022-05-10

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui (detaliajam planui) rengti
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. AĮ-617 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui (detaliajam planui) rengti“
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Planavimo iniciatorius – V. P.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbta planavimo darbų programa galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).

2022-05-09

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TS-267, keitimas.
(Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-82-21-606).
Planavimo pagrindas: Utenos r. sav. administracijos direktoriaus 2021-10-12 įsakymas „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ AĮ-1231.
Projekto tikslai: Padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0010:39 Utenos m. k. v.) į tris atskirus žemės sklypus; dviem naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio; vienam naujai suformuotam žemės sklypui pakeisti žemės naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją; į detaliojo plano keitimo ribas įtraukti žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0010:81 Utenos m. k. v.), esantį Aukštaičių g. 17, Utenos m., ir žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0010:40 Utenos m. k. v.), esantį Ribnikų g. 2, Utenos m.; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano keitimo ribas; numatyti inžinerinių tinklų rekonstravimą ir (ar) perkėlimą.
Projekto uždaviniai: Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį; pakeisti žemės naudojimo būdą; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; nustatyti ir/ ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; nustatyti ir/ ar panaikinti servitutus; numatyti ir/ ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Atliekami tyrimai ir galimybių studijos – neatliekami.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.
Koncepcija ir/ ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.
Detaliojo plano keitimo iniciatorius/ organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 188710442, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. Nr. (8 389) 64058, 64030, 43548, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo plano rengėjas: VĮ Valstybės žemės fondo Kauno geodezijos ir žemėtvarkos skyrius, įm. k. 120093212, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. 8 669 51 733, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organiza-toriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.

2022-05-05

INFORMACIJA apie pradedamą rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu  Nr. TS-307 Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Tauragnų mstl.), keitimą.
Planuojamos teritorijos dislokacija – planuojama teritorija – penki sklypai (kad. Nr. 8267/0003:513, 8267/0003:515, 8267/0003:516, 8267/0003:514, 6267/0003:511, Tauragnų k.v.) esantys adresais   A. Musteikio g. 54A, 56, 58, 60 ,62 Tauragnuose, Utenos r. sav.
Planuojamos teritorijos plotas – 3,6655 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. AĮ-1409 “Dėl iniciatoriaus pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gruodžio 07 d. įsakymas Nr. AĮ-1510 „ Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. AĮ-1543 „ Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti “.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058,  8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Detaliojo plano iniciatorius – Ž.E.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:

 • pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8267/0003:513 Tauragnų k.v.) naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą A. Musteikio g. 58, Tauragnų mstl., Utenos r.;
 • nustatyti ir/ar patikslinti žemės sklype teritorijos naudojimo reglamentus;
 • nustatyti ir/ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti ir/ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius, numatyti ir/ar patikslinti servitutus;
 • nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano ribas.
  Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai:
  1) pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą; 2) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 3) nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 4) nustatyti ir / ar patikslinti servitutus.
  SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV nebus atliekamas.
  Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens, detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano atlikimo terminas - 2022 – II ketvirtis - 2022 IV ketvirtis.
  Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – bendra.
  Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
  Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu (viešą ekspoziciją ir viešą susirinkimą) bus pranešta vėliau. 
  Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-21-772

2022-05-03

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama rengti teritorijos (žemės sklypų kadastro Nr. 8270/0015:610 ir Nr. 8270/0015:611 Utenos m. k. v.), esančios prie K. Ladygos gatvės, Utenos mieste, vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą (detalųjį planą).

Detaliojo plano rengimo tikslai:
1. Sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 8270/0015:610 ir Nr. 8270/0015:611 Utenos m. k. v.), esančius K. Ladygos g. 57C ir 61, Utenos m., į vieną teritoriją.
2. Planuojamą teritoriją padalinti į atskirus žemės sklypus.
3. Nustatyti dalies žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (kitos paskirties žemė) ir naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos).
4. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotiems žemės sklypams.
5. Numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius.
6. Pagal poreikį projektuoti servitutus.
Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).Visuomenės atstovai nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki gegužės 18 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64030, 43548, 64058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041