school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2022 m. balandžio mėn.

2022-04-15

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ažuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą
Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ąžuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas).
Plano iniciatorius – UAB „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 6 36 41, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., interneto svetainės adresas: https://www.ust.lt.
Plano rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.
Plano tikslas – vadovaujantis Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu parengti Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ąžuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą.
Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ąžuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas.

Energetikos ministerijos 2022 m. balandžio 14 d. raštas Nr. 3-587 „Dėl sprendimo teikti tvirtinti Utenos miesto Aukštakalnio, Senamiesčio, Ažuolijos, Dauniškio, Smėlio, Krašuonos, Vyturių mikrorajonų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą“

2022-04-13
Informuojame, kad pradedamas rengti Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-221, keitimas.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena.
Planavimo iniciatorius: UAB „Utenos turtas“, įm. kodas 305940182, buveinės adresas Meistrų g. 9, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Dariaus Baliukevičiaus
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
1. Pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0008:60 Utenos m. k. v.) teritorijos naudojimo tipą (statinių paskirtį), numatant prekybos paskirties pastato statybą Pievų g. 1, Utenos m.
2. Nustatyti ar patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus.
3. panaikinti servitutą „S“.
Planuojamos teritorijos plotas apie 0,9200 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-02 įsakymas "Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo" Nr. AĮ-297
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-22-190.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.utena.lt), Utenos miesto seniūnijoje adresu, Utenio a. 4, LT-28503 Utena bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-22-190.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai
Informuojame, kad pradedamas rengti Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-221, keitimas 

2022-04-12

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimą
Planavimo pagrindas:
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. AĮ-451 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius – V. P.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).

2022-04-05

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ĮVAŽIAVIMO Į ŽEMĖS SKLYPĄ KOREGAVIMO (SVAJONIŲ G. 65, UTENOS M.) 

2022-04-01

Skelbiame 2022 m. balandžio 1 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S10-1 dėl Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-221 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (J. Basanavičiaus / Vaižganto g. sankryža, Utenos mieste)“, keitimo.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041