school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2022 m. vasario mėn.

2022-02-28

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama rengti teritorijos (žemės sklypo kadastro Nr. 8270/0009:160 Utenos m. k. v.), esančios prie Vestuvių gatvės, Utenos mieste, vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą (detalųjį planą).

Detaliojo plano rengimo tikslai:
1. Padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus.
2. Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotiems žemės sklypams.
4. Numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius.

Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).

Visuomenės atstovai nuo 2022 m. vasario 28 d. iki kovo 15 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64 030, 43 548, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

2022-02-25

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-308 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (sklypai už turėtą žemę mieste)“.

Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1. Sujungti du žemės sklypus (kadastro Nr. 8270/0019:136 ir Nr. 8270/0019:137 Utenos m. k. v.) į vieną žemės sklypą.
2. Nustatyti ir (ar) patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotam žemės sklypui.
3. Pakeisti įvažiavimo į vietą žemės sklypą.

Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).

Visuomenės atstovai nuo 2022 m. vasario 25 d. iki kovo 14 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64 030, 43 548, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

2022-02-17

INFORMACIJA apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-262 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo, keitimą
Planuojamos teritorijos dislokacija – planuojama teritorija – keturi sklypai (kad. Nr. 8270/0006:164, 8270/0006:163, 8270/0006:162, 8270/0006:182 Utenos m. k.v.) esantys centrinėje Utenos miesto dalyje, adresais A. Baranausko g. 23,25,27 ir Meldų g. 4A, Utenos m. Planuojamos teritorijos plotas – 0,6408 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. AĮ-622 “Dėl iniciatoriaus pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. AĮ-880 „ Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. AĮ-910 „ Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti “.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „VVV“ (Traidenio g. 39, Vilnius).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1) išplėsti galiojančio detaliojo plano ribas, numatant keturių žemės sklypų (kad. Nr. 8270/0006:164, 8270/0006:163, 8270/0006:162, 8270/0006:182 Utenos m. k.v.) esančių A. Baranausko g. 23,25,27 ir Meldų g. 4A, Utenos m., sujungimą į vieną žemės sklypą; 2) sujungtą žemės sklypą padalinti į tris atskirus sklypus; 3) vienam žemės sklypui nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą; 4) dviems žemės sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą; 5) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano ribas.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1) sujungti ir padalinti žemės sklypus; 2) pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą; 3) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 4) nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 5) nustatyti ir / ar panaikinti servitutus; 6) numatyti ir / ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV neprivalomas.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens, detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano atlikimo terminas - 2022 – I ketvirtis - 2022 III ketvirtis. Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – bendra. Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
Su parengtais ir viešinamais (vieša ekspozicija) detaliojo plano sprendiniais, viešinamais bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022 02 22 iki 2022 03 09 Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentose, Utenio a. 4, Utenoje, pas detaliojo plano rengėją - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), darbo metu nuo 8.00 val. iki 16.00 val., susitarus telefonu 8 616 70223 ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-82-21-427.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento – plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2022-03-09.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022 kovo 09 d. 15 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j/82375366631?pwd=YzA0Q09IbEI5eVpIMWkvTWJ6bFgvUT09
Susirinkimo: ID: 823 7536 6631, Slaptažodis: 8np9td
Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas dėl parengto detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir per informacinę teritorijų planavimo sistemą (TPDRIS) www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-82-21-427), iki 2022 03 09 dienos. (Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinančius įrodymus.)
Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai įstatymo nustatyta tvarka.

2022-02-15

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T-24, keitimas.
(Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-82-21-429).

Planavimo pagrindas: Utenos r. sav. administracijos direktoriaus 2021-07-15 įsakymas „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ AĮ-891.

Projekto tikslai: Pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0005:84 Utenos k. v.) žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritoriją; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus ir kitus galimus žemės naudojimo būdus.

Projekto uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; nustatyti ir/ ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; nustatyti ir/ ar panaikinti servitutus; numatyti ir/ ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.

Atliekami tyrimai ir galimybių studijos – neatliekami.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.

Koncepcija ir/ ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.

Detaliojo plano keitimo iniciatorius/ organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 188710442, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. Nr. (8 389) 64058, 64030, 43548, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Detaliojo plano rengėjas: VĮ Valstybės žemės fondo Kauno geodezijos ir žemėtvarkos skyrius, įm. k. 120093212, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. 8 669 51 733, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.

2022-02-09

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-221 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (J. Basanavičiaus / Vaižganto g. sankryža, Utenos mieste)“, keitimą.

Detaliojo plano keitimo tikslai:
1. Pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0008:60 Utenos m. k. v.) teritorijos naudojimo tipą (statinių paskirtį), numatant prekybos paskirties pastato statybą Pievų g. 1, Utenos m.
2. Nustatyti ar patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus.
3. panaikinti servitutą „S“.

Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje.

Visuomenės atstovai nuo 2022 m. vasario 10 d. iki vasario 25 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64 030, 43 548, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041