school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2021 m. rugsėjo mėn.

2021-09-30

Informacija apie parengtą Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr.TS-318 „Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ keitimo koncepciją ir sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT- 28503 Utena, tel.: (8~389) 61620, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.utena.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovas – Gintautas Brėskys, tel. 8 678 20944, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..; proj. koordinatorė – Gitana Mineikienė, tel. 8 616 54100, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. TS- 255 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“; Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. AĮ-873 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo darbų programa: susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.S-RJ-82-19-474). Planuojamos teritorijos adresas – Utenos rajono savivaldybės teritorija. Teritorijų planavimo lygmuo/planavimo rūšis – savivaldybės lygmuo. Teritorijų planavimo rūšis - specialusis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo darbų atlikimo terminai: 2020-2021 metai.
Visuomenės informavimo tvarka: Supaprastinta.
Planavimo tikslai:
 nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.
Planavimo uždaviniai:
 Nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;
 patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
 nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
 numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

Koncepcija: Informuojame, kas 2021 m. vasario 9 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. (3.17)S-355 „Dėl pritarimo Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai“ buvo pritarta Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtino Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-318 „Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ keitimo koncepcijai.
Sprendimas dėl SPAV procedūrų atlikimo: Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. AĮ-217 “Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo”, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Su parengta koncepcija ir SPAV atrankos dokumentais, motyvais dėl priimto sprendimo ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau–TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje: TPD numeris S-RJ-82-19-474 ir savivaldybės internetiniame puslapyje (www.utena.lt).
Išsamesnė informacija teikiama: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT-28503, Utena, tel. (8 389)64 030; (8 389)64 058, (8 687)83 975, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

2021-09-07

Skelbiame Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-116 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, koregavimo.

2021-09-01

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-116, koregavimui rengti

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. AĮ-1064 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimui rengti“

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Planavimo iniciatoriai – A. B. ir A. B.

Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1. Padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0015:483 Utenos m. k. v.) į du atskirus žemės sklypus.
2. Nustatyti ir (ar) patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotiems žemės sklypams.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 64 030, 43 548, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041