school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2021 m. birželio mėn.

2021-06-14

SKELBIMAS APIE PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL PATVIRTINTO KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO KOREGAVIMO

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimo projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

8264/0008:160 Sudeikių k. v.

Bikūnų kaimas, Sudeikių seniūnija, Utenos rajonas

68,0200 ha

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas: pakeisti patvirtinto, tačiau neįgyvendinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti sprendinius (patikslinti statybos zoną ir reglamentus);
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: patikslinti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorijos suplanavimą, patikslinti ūkininko sodybos statinių statybos zoną, patikslinti žemės ūkio veiklai reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: Ūkininkas M. I.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-28
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu:
https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=149556b0ccf411eb80a8e0a5856ee6bb

 

2021-06-14

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ

Planuojama keisti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir sklypo suteikimo“, sprendinius žemės sklype (kadastro Nr. 8270/0005:84 Utenos m. k. v.), esančiame Aušros g. 40, Utenos m.

Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).

Visuomenės atstovai nuo 2021 m. birželio 14 d. iki birželio 30 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64 030, 43 548, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

2021-06-14

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama keisti detalųjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TS-267 „Dėl Utenos miesto pietinio aplinkkelio detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“, žemės sklype (kadastro Nr. 8270/0010:39 Utenos m. k. v.), esančiame Ribnikų g. 4, Utenos m.

Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).

Visuomenės atstovai nuo 2021 m. birželio 14 d. iki birželio 30 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64 030, 43 548, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

2021-06-08

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama keisti detalųjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-262 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“.

Detaliojo plano keitimo tikslai:
1. Išplėsti galiojančio detaliojo plano ribas, numatant keturių žemės sklypų (kadastro Nr. 8270/0006:164, Nr. 8270/0006:163, Nr. 8270/0006:162 ir Nr. 8270/0006:182 Utenos m. k. v.), esančių A. Baranausko g. 23, 25, 27 ir Meldų g. 4A, Utenos m., sujungimą į vieną žemės sklypą.
2. Sujungtą žemės sklypą padalinti į tris atskirus žemės sklypus.
3. Vienam žemės sklypui nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą.
4. Dviem žemės sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.
5. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano ribas.
6. Nustatyti ir (ar) panaikinti servitutą.
Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).

Visuomenės atstovai nuo 2021 m. birželio 9 d. iki birželio 28 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64 030, 43 548, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

2021-06-01

INFORMACIJA apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.TS-301 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ( J. Basanavičiaus g. 30, 32 )“, keitimą žemės sklypuose J. Basanavičiaus g. 30, kad. Nr. 8270/0004:146 plotas - 0,8521 ha; J. Basanavičiaus g. 32, kad. Nr. 8270/0004:283, plotas - 1,9723 ha; Vyžuonų g. 6, kad. Nr. 8270/0004:284, plotas - 0,1758 ha; Vyžuonų g. - 6 A, 8270/0004:285 plotas - 0,1922 ha; Vyžuonų g. – 14 A, plotas - 8270/0004:125, plotas - 0,0624 ha; Vyžuonų g. – 8, kad. Nr. 8270/0004:156, plotas - 0,0444 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. AĮ-942 „Dėl pritarimo iniciatorių pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo“.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. AĮ-1078 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. AĮ-1127 “Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4,Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Detaliojo plano iniciatoriai – R.M., V.M., I.S., T.S.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Alfred Maier import und export“ ( Kauno g. 37, Utena ). Projekto vadovė Lolita Šeduikytė (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai – 1. Pakeisti žemės sklypo ( kadastro Nr. 8270/0004:284 Utenos m.k.v.), esančio Vyžuonų g. 6, Utenos m., žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. 2. Sujungti du žemės sklypus (kadastro Nr. 8270/0004:285 ir kadastro Nr. 8270/0004:156, Utenos m. k.v.), esančius adresais Vyžuonų g. 6A ir Vyžuonų g. 8 , Utenos m., į vieną sklypą ir nustatyti apjungtam sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą. 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano ribas.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai – 1. Pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus; 2. Sujungti žemės sklypus; 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 4. Nustatyti kitus galimus žemės naudojimo būdus; 5. Nustatyti ir /ar patikslinti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 6. Pagal poreikį numatyti ir /ar patikslinti servitutus; 7. Numatyti ir / ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Su parengtais ir viešinamais (vieša ekspozicija) detaliojo plano sprendiniais, viešinamais bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021 06 02 iki 2021 06 22 Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentose, Utenio a. 4, Utenoje, o esant karantino apribojimams tinklalapyje www.utena.lt skiltyje teritorijų planavimo skelbimai, pas detaliojo plano rengėją UAB „Alfred Maier import und export“ (Kauno g. 37, Utena), darbo metu, susitarus telefonu 8 698 76424 ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-82-19-622.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento – plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-06-22.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2021 birželio 22 d. 15 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j/82375366631?pwd=YzA0Q09IbEI5eVpIMWkvTWJ6bFgvUT09
Susirinkimo: ID: 823 7536 6631
Slaptažodis: 8np9td

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas dėl parengto detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir per informacinę teritorijų planavimo sistemą (TPDRIS) www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-82-19-622), iki 2021 06 22 dienos. (Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinančius įrodymus.)
Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041