school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2021 m. kovo mėn.

2021-03-08
SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL UTENOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PROJEKTĄ
Planuojama keisti bendrąjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-276 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-225 redakcija).
Bendrojo plano keitimo tikslai:
1. Peržiūrėti esamą miesto teritorijų funkcinį zonavimą (pagal žemės naudojimo būdus) ir numatyti platesnį galimą alternatyvių funkcinių zonų reglamentavimą, kad užtikrinti racionalesnį žemės naudojimą;
2. Peržiūrėti funkcinių zonų ribas;
3. Peržiūrėti Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos sprendinius;
4. Identifikuoti teritorijas, kuriose turėtų būti išlaikomas architektūrinis miesto savitumas ar gairės, kuriomis galėtų būti nustatomos šios teritorijos;
5. Sudaryti sąlygas savitų miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai;
6. Peržiūrėti gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonas;
7. Nustatyti prioritetinės infrastruktūros vystymo principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, prioritetinės infrastruktūros vystymo etapus, išskirti prioritetinės infrastruktūros vystymo teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos;
8. Integruoti į Bendrąjį planą Utenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialųjį planą ir peržiūrėti jo sprendinius;
9. Peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus.
Susipažinti su sprendimo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).
Visuomenės atstovai nuo 2021 m. kovo 9 d. iki kovo 23 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo ir skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 43 548, 64 030, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL UTENOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PROJEKTAS

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041