school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2020 m. gruodžio mėn.

2020-12-09

INFORMACIJA apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono tarybos 1999 m. kovo 30 d. 28–ojo posėdžio sprendimu „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimą žemės sklype, adresu Pramonės g. 9, Utenos mieste, kad. Nr. 8270/0010:46, plotas - 1,9533 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AĮ-277 “Dėl pritarimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. AĮ-487 „ Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. AĮ-472 „ Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti “.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „Utenos šilumos tinklai“ (Pramonės g. 11, Utena).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1. Žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0010:46 Utenos m. k. v.), esančio Pramonės g. 9, Utenos m. padalijimas į du atskirus sklypus; 2. Vieno sklypo žemės naudojimo būdo keitimas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją; 3. Teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas žemės sklypuose.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1. Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą; 2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 3. Nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 4. Pagal poreikį numatyti servitutus; 5. Numatyti ir / ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Su parengtais ir viešinamais (vieša ekspozicija) detaliojo plano sprendiniais, viešinamais bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020 12 10 iki 2020 12 29 imtinai teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-82-20-217, Utenos rajono savivaldybės tinklalapyje www.utena.lt, bei nesant karantino ribojimams pas detaliojo plano rengėją UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), darbo metu (nuo 8.00 val iki 16.00 val.), iš anksto susitarus tel. 8 389 56554, 8 616 70223 ir el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nesant karantino ribojimams detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2020-12-10 iki 2021-12-29 Utenos miesto seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento – plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-12-29.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2020 gruodžio 29 d. 15 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j/82375366631?pwd=YzA0Q09IbEI5eVpIMWkvTWJ6bFgvUT09
Susirinkimo: ID: 823 7536 6631
Slaptažodis: 8np9td
Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas dėl parengto detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir per informacinę teritorijų planavimo sistemą (TPDRIS) www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-82-20-217), iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. (Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinančius įrodymus). Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai įstatymo nustatyta tvarka.

 Dokumentai >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041