school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2020 m. spalio mėn.

2020-10-19

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl statinių statybos zonos koregavimo (Bokšto g. 26, Utenos m.)“

2020-10-12

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617), Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013-07-16, Nr. 76-3824) ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, planavimo iniciatorių (-ius) pagal 2020-01-14, 2020-01-20 įgaliojimus atstovaujanti projekto rengėja Aušra Misiūnienė informuoja, kad yra parengti „Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, keitimo sprendiniai.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas (Planavimo darbų programos p.11.).
Planavimo tikslai: 1. Pakeisti žemės sklypų (kadastro Nr. 8270/0019:120, Nr. 8270/0019:121, Nr. 8270/0019:122 ir Nr. 8270/0019:123 Utenos m. k. v.), esančių Molėtų g. 39C, 39D, 39E, 39F, Utenos m., žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritoriją; 2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus žemės sklypuose.
Planavimo uždaviniai: 1. Pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus; 2.nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 3.Nustatyti ir/ar patikslinti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 4.Pagal poreikį numatyti servitutus; 5.Numatyti ir/ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Planuojama teritorija apima žemės sklypus, kurių adresas Utena, Molėtų g. 39C, 39D, 39E, 39F, kadastro Nr. 8270/0019:120, Nr. 8270/0019:121, Nr. 8270/0019:122, Nr. 8270/0019:123 Utenos m.k.v.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503, Utena; www.utena.lt; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel.(8 389) 611600.
Planavimo iniciatoriai - Žemės sklypų, kurių kadastro Nr. Nr. 8270/0019:120, Nr. 8270/0019:121, Nr. 8270/0019:122, Nr. 8270/0019:123 savininkas (-ai).
Detaliojo plano rengėjas - pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.656727 dirbanti architektė AUŠRA MISIŪNIENĖ, atestato Nr.A1930, išd. 2013.03.15 (buveinė Vilniaus g. 103, Molėtai, tel. mob. 8-652-96318, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.TPDRIS.lt bylos Nr. K-VT-82-19-623), taip pat planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau, nei iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu termino pabaigos (viešo susirinkimo pabaigos).
Vieša ekspozicija – su detaliojo plano sprendiniais ir kitais, su šiuo detaliuoju planu susijusiais dokumentais, galima susipažinti iki š.m. (2020m.) lapkričio mėn. 4d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.TPDRIS.lt; bylos TPD Nr. K-VT-82-19-623), plano rengėjo patalpose (Vilniaus g. 103, Molėtai, tel. mob. 8-652-96318, darbo laikas I-V, 8.00-12.00;13.00-17.00); nuo š.m. (2020m.) spalio 20 d. iki lapkričio mėn. 4d. pas planavimo organizatorių Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (107 kb., Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT-28503, Utena).
Nuo 2020m. spalio mėn. 26 d. iki lapkričio mėn. 3d. sprendiniai bus viešinami Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose skelbimų lentoje (Utenio a. 4, LT-28503, Utena).
Viešo susirinkimo vieta ir laikas – Viešas susirinkimas įvyks 2020m. lapkričio mėn. 4d. 15.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (Posėdžių salėje, IIIa., Utenio a. 4, LT-28503, Utena).

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041