school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2020 m. rugsėjo mėn.

2020-09-07

Informuojame, kad yra parengtas Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-288, keitimas (TPD Nr. K-VT-82-19-620, www.tpdris.lt).
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. AĮ-1082 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Planuojama teritorija – Utena, Hipodromo g. 12 žemės sklypo kad. Nr. 8270/0008:36. Žemės sklypo plotas – 0,0744 ha.
Planavimo tikslai :
1. pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 8270/0008:36 Utenos m. k. v., esančio Hipodromo g. 12, Utenos m., ribas ir plotą;
2. nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus.
Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.
Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-09-14 iki 2020-09-29 Utenos rajono savivaldybės skelbimų lentoje (Utenio a. 4, LT-28503 Utena), Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos skelbimų lentoje (Utenio a. 4, LT-28503 Utena) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2020-09-14 iki 2020-09-29 Utenos rajono savivaldybės skelbimų lentoje (Utenio a. 4, LT-28503 Utena), Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos skelbimų lentoje (Utenio a. 4, LT-28503 Utena) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Viešasis svarstymas vyks 2020-09-29 11.00 val. Utenos rajono savivaldybės patalpose (Utenio a. 4, LT-28503 Utena).
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui nurodytais adresais, arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriui, Utenio a. 4, LT 28503, Utena, tel. +370 389 64030 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (TPD Nr. K-VT-82-19-620, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

 

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041