school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2020 m. birželio mėn.

2020-06-29

Informacija apie viešą supažindinimą su Utenos r. sav. Vieteikių žvyro telkinio dalyje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) organizatorius: UAB „Šilinė“, Molėtų g. 64, LT–28135 Utena; mob. tel. +370 685 12293, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://siline.lt
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV) dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, mob. +370 662 38817, el.p. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://bpimone.lt/
PŪV pavadinimas: Utenos r. sav. Vieteikių žvyro telkinio dalies naudojimas.
PŪV vieta: Utenos apskritis, Utenos rajono savivaldybė, Leliūnų seniūnija, Vieteikių k.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Utenos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos skyrius, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra
PŪV PAV ataskaita skelbiama PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje http://bpimone.lt/ ir eksponuojama Leliūnų seniūnijos patalpose adresu Kauno g. 29, Leliūnai, Utenos r. (I-IV 08.00-12.00 ir 12.45-17.00 val., V 08.00-12.00 ir 12.45-15.45 val.) bei PAV rengėjo UAB GIK projektai buveinėje Konstitucijos pr. 23 (A korp. 235 kab.), LT- 08105 Vilnius (I-V nuo 8.00 iki 12.00 ir 12.45 iki 16.00 val.)
Su PAV ataskaita susipažinti ir pasiūlymus dėl PŪV PAV ataskaitos galima teikti iki viešo supažindinimo dienos raštu, elektroniniu paštu, telefonu PAV dokumentų rengėjui UAB GIK projektai (Konstitucijos pr. 23 (A korp. 235 kab.), LT- 08105 Vilnius, mob. +370 662 38817, el.p. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti subjektams bei Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai.
Viešas supažindinimas su PAV ataskaita vyks š. m. rugpjūčio 4 d. 17.30 val., Leliūnų seniūnijos patalpose, adresu Kauno g. 29, Leliūnai, Utenos r.

INFORMACIJA apie pradedamą rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono tarybos 1999 m. kovo 30 d. 28–ojo posėdžio sprendimu „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimą, žemės sklype – Pramonės g. 9, Utenos m. (kadastro Nr. 8270/0010:46).
Planuojamos teritorijos plotas – 1,9533 ha;
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AĮ-277 „Dėl pritarimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. AĮ-487 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. AĮ-472 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti “.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai:  +370 389 64058, +370 389 43548 ir +370 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „Utenos šilumos tinklai“ (Pramonės g. 11, Utena).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. +370 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1. Žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0010:46 Utenos m. k. v.), esančio Pramonės g. 9, Utenos m. padalijimas į du atskirus sklypus; 2. Vieno sklypo žemės naudojimo būdo keitimas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją; 3. Teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas žemės sklypuose.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1. Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą; 2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 3. Nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 4. Pagal poreikį numatyti servitutus; 5. Numatyti ir / ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV nerengiamas. Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Svarstymo ir derinimo tvarka – bendroji. Rengimo terminas: 2020 metų II–III ketvirčiai.
Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu (viešą ekspoziciją) ir viešo susirinkimo datą bus pranešta vėliau.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-20-217.


2020 m. birželio 3 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-580 „Dėl statinių statybos zonos koregavimo (Svajonių g. 63, Utenos m.)“

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041