school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2020 m. gegužės mėn.

 

INFORMACIJA apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-301 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (J. Basanavičiaus g. 30, 32 )“, keitimą žemės sklypuose J. Basanavičiaus g. 30, kad. Nr. 8270/0004:146 plotas - 0,8521 ha; J. Basanavičiaus g. 32, kad. Nr. 8270/0004:283, plotas - 1,9723 ha; Vyžuonų g. 6, kad. Nr. 8270/0004:284, plotas - 0,1758 ha; Vyžuonų g. - 6 A, 8270/0004:285 plotas - 0,1922 ha; Vyžuonų g. – 14 A, plotas - 8270/0004:125, plotas - 0,0624 ha; Vyžuonų g. – 8, kad. Nr. 8270/0004:156, plotas - 0,0444 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. AĮ-942 „Dėl pritarimo iniciatorių pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo“.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. AĮ-1078 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. AĮ-1127 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti“.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4,Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Detaliojo plano iniciatoriai – R.M., V.M., I.S., T.S.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Alfred Maier import und export“ ( Kauno g. 37, Utena ). Projekto vadovė Lolita Šeduikytė (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai – 1. Pakeisti žemės sklypo ( kadastro Nr. 8270/0004:284 Utenos m.k.v.), esančio Vyžuonų g. 6, Utenos m., žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. 2. Sujungti du žemės sklypus (kadastro Nr. 8270/0004:285 ir kadastro Nr. 8270/0004:156, Utenos m. k.v.), esančius adresais Vyžuonų g. 6A ir Vyžuonų g. 8 , Utenos m., į vieną sklypą ir nustatyti apjungtam sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą. 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano ribas.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai – 1. Pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus; 2. Sujungti žemės sklypus; 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 4. Nustatyti kitus galimus žemės naudojimo būdus; 5. Nustatyti ir /ar patikslinti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 6. Pagal poreikį numatyti ir /ar patikslinti servitutus; 7. Numatyti ir / ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Su parengtais ir viešinamais (vieša ekspozicija) detaliojo plano sprendiniais, viešinamais bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020 05 25 iki 2020 06 08 imtinai Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentose, Utenio a. 4, Utenoje, tinklalapyje www.utena.lt, ir pas detaliojo plano rengėją UAB „Alfred Maier import und export“ (Kauno g. 37, Utena), darbo metu, susitarus telefonu 8 698 76424 ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-82-19-622.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento – plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-06-08.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2020 birželio 8 d. 15 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Utenio a. 4, Utena, mažojoje salėje 3 aukšte.
Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas dėl parengto detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir per informacinę teritorijų planavimo sistemą (TPDRIS) www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-82-19-622), iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. (Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinančius įrodymus.)
Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai įstatymo nustatyta tvarka.


Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono tarybos 1999 m. kovo 26 d. 28-ojo posėdžio sprendimu „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimo.


Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 1999 m. kovo 30 d. 28-ojo posėdžio sprendimu „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimui rengti.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. AĮ-487 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti“.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Planavimo iniciatorius – UAB „Utenos šilumos tinklai“.
Detaliojo plano keitimo tikslai:
1. žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0010:46 Utenos m. k. v.), esančio Pramonės g. 9, Utenos m. padalijimas į du atskirus sklypus;
2. vieno sklypo žemės naudojimo būdo keitimas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją;
3. teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas žemės sklypuose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 43 548, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Susipažinti su paskelbtais Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais galima Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 106 ir 107 kab. (Utenio a. 4, Utena) ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041