school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2020 m. balandžio mėn.

Informuojame, kad pradedamas Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. Rugsėjo 29 d. Sprendimu nr.ts-318 „Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ keitimas

Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT- 28503 Utena, tel.: (8~389) 61620, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., int. svetainė: www.utena.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovas – Gintautas Brėskys, tel. 8 678 20944, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..; proj. koordinatorė – Gitana Mineikienė, tel. 8 616 54100, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. TS-225 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“; Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. AĮ-873 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.S-RJ-82-19-474).
Planuojamos teritorijos adresas – Utenos rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 1229 km²).
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo rūšis – specialusis teritorijų planavimo dokumentas.
Visuomenės informavimo tvarka: Supaprastinta.
Planavimo tikslai:
 nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.
Planavimo uždaviniai:
 Nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;
 patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
 nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
 numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.
Planuojamas laikotarpis: 2020-2021 metai.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.
Infrastruktūros vystymo koncepcijos rengimas: Atliekamas.
Išsamesnė informacija teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT-28503, Utena, tel. (8 389) 64 030; (8 389) 64 058, (8 687) 83 975, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.utena.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.


Skelbiame Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektą
Planuojama keisti detalųjį planą, patvirtintą Utenos rajono tarybos 1999 m. kovo
30 d. 28-ojo posėdžio sprendimu „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“.

Detaliojo plano keitimo tikslai:
1. Žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0010:46 Utenos m. k. v.), esančio Pramonės g. 9, Utenos m. padalijimas į du atskirus sklypus;
2. Vieno žemės naudojimo būdo keitimas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją.
3. Teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas žemės sklypuose.

Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).

Visuomenės atstovai nuo 2020 m. balandžio 16 d. iki balandžio 30 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 43 548, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041