school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Informuojame

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatų (nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo", 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.



Vadovaujantis aukščiau pateiktu reglamentavimu, teikiame informaciją patalpinimui Jūsų internetinėje svetainėje:

2022 m. gruodžio 14 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-21 numatomi svarstyti klausimai:
<...>;

3. Šiaudinių piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete (u. k. 24087), Utenos r. sav., Vyžuonų sen., Šiaudinių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietė paskelbti kultūros paminklais, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilis inicijuotas skelbti valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. Į-64 „Dėl inicijavimo Šiaudinių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilį (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 37499) skelbti valstybės saugomu“ Griežės piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete priešpilis inicijuotas skelbti valstybės saugomu; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje nurodytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>;

13. Ruklių piliakalnis su gyvenviete (u. k. 24067), Utenos r. sav., Daugailių sen., Ruklių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.
1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritorija, jo plotą padidinant (teritorijos ribas rytinėje ir pietinėje dalyse priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; teritoriją praplečiant šiaurės ir vakarų kryptimis), vietoje buvusio didelio apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, terasą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041