school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

TIESIOG MAESTRO In memoriam Adolfas Driukas

2021 11 10 driukasMuzikos pasaulis nutilo: lapkričio 9 d., eidamas 93-iuosius metus, mirė vienas gerbiamiausių Utenos žmonių – MAESTRO Adolfas Driukas. Netekome talentingo, energingo, visada jaunatviškai nusiteikusio, ypatingai darbštaus ir mylinčio gyvenimą bei žmones dirigento, chorų vadovo, kompozitoriaus, pedagogo, Utenos miesto garbės piliečio. Netekome menininko, kuris į Utenos istorijos knygą įrašė ne vieną skambantį puslapį.
Adolfas Driukas gimė 1928 m. gruodžio 18 d. Tiesiūniškių kaime (Molėtų r.). Muzika MAESTRO lydėjo nuo vaikystės. Visa Driukų šeima buvo itin muzikali.

MAESTRO yra pasakojęs, kad jo seserys ir mama turėjo puikius balsus, mėgo dainuoti, brolis grojo akordeonu. Pirmą savo instrumentą MAESTRO gavo, kai jam buvo 10 m.: tėvas nupirko peterburgską armoniką. Vėliau išmoko groti akordeonu, fortepijonu, triuba.
1948 m. Adolfas Driukas įstojo į Panevėžio muzikos mokyklą, mokėsi griežti violončele ir chorvedybos. 1950 m. ją baigęs, atitarnavo sovietinėje armijoje, po to dvejus metus dirbo Kupiškio kultūros namų meno vadovu. 1962–1966 m. neakivaizdiniu būdu mokėsi choro dirigavimo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume.
Į Uteną MAESTRO atvyko 1955 m. Jaunas, energingas, „degantis“ menininkas ėmėsi daugybės darbų. Ir jam sekėsi: buvo rajoninių kultūros namų meno vadovu ir direktoriumi, dirbo su įvairiais mėgėjų meno kolektyvais, vadovavo ne vienam rajono kaimų chorui, dirbo Utenos vaikų namų muzikos mokytoju ir choro vadovu, vadovavo miesto pučiamųjų orkestrui. 1957–1968 m. kultūros namuose buvo dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas ir dirigentas. 1967–1992 m., dirbdamas mokytoju, instrumentinių ansamblių ir pučiamųjų orkestro vadovu Utenos vaikų muzikos mokykloje, išugdė didelį būrį akordeono klasės ir kitų instrumentalistų. MAESTRO nuo 1965 m. buvo Utenos rajono dainų švenčių organizatorius ir vyr. dirigentas.
Adolfo Driuko indėlis į Utenos rajono kultūrą – neįkainojamas. Vienas svarbiausių jo darbų – 1969 m. įkurtas vyrų choras „Aukštaičiai“, su kurio MAESTRO dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse iki pat 1998-ųjų. Choras surengė kelis šimtus koncertų Lietuvos miestuose ir miesteliuose, koncertavo užsienyje, giedojo Lietuvos bažnyčiose, tapo daugelio konkursų laureatu ir prizininku. Nuo 1989 m. MAESTRO vadovavo kitam chorui – Utenos politinių kalinių ir tremtinių mišriam chorui „Ainiai“.
Jau sulaukęs garbaus amžiaus, MAESTRO nepaliko muzikos: įkūrė styginių kvartetą „Arcato“, vyrų ansamblį „Aukštaičiai“, kūrė muziką bei instrumentuotes, orkestruotes įvairių žanrų meno kolektyvams. 2012 m. pasirodė knyga apie MAESTRO „Tiesiog Maestro“, antroji – „Skambantis Adolfo Driuko gyvenimas“ – buvo išleista 2019 m.
MAESTRO buvo Lietuvos chorų sąjungos narys, 2006 m. Utenos rajono savivaldybės taryba už nuopelnus kultūrai ir ilgametę kūrybinę veiklą vadovaujant Utenos kultūros centro vyrų chorams „Aukštaičiai“ ir „Ainiai“ suteikė Adolfui Driukui Utenos miesto garbės piliečio vardą.
2019 m., MAESTRO jau atšventus 90-ies metų sukaktį, bet dar kūrybingai besidarbuojant, Utenos kultūros centre buvo atidaryta MAESTRO Adolfo Driuko muzikinė galerija, paženklinant ją vardine lentele su MAESTRO nuotrauka ir jo muzikinio rankraščio fragmentu. Tai – pagarbos ženklas Adolfui Driukui už viso gyvenimo kultūrinę ir kūrybinę veiklą, kuriai MAESTRO atidavė daugiau kaip 70 metų.
Toks buvo Adolfo Driuko gyvenimas: energingas, aistringas, šviesus, pilnas kūrybos ir skambėjimo. Sunku sakyti „buvo“... Mūsų visų širdyse ir atmintyje MAESTRO liks visada besišypsantis, spinduliuojantis vidinę energiją, apsuptas žmonių, kuriuos subūrė ir išmokė mylėti muziką, stovintis scenoje ir energingai diriguojantis choristams, o atsisukęs į žiūrovus entuziastingai kviečiantis visus prisijungti prie dainos... Lenkiame galvą prieš MAESTRO nuveiktus darbus, paliktą neišdildomą pėdsaką Utenos istorijoje.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiausius užuojautos žodžius skiriame MAESTRO šeimos nariams, giminėms, visiems artimiesiems.
Liūdime kartu su jumis…
Adolfas Driukas pa¬šarvotas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos šarvoji¬mo salėje (Vytauto a. 1).
Šv. Mišios lapkričio 10 d. 8 val. Ute¬nos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje.
Karstas išnešamas lapkričio 10 d. 13 val. Velionis bus laidojamas naujosiose kapinėse.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041