school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Sudeikių seniūnija

Position:
vyr. specialistė
Address:
Aukštaičių g. 12
LT-28039 Sudeikių mstl., Utenos raj.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 34 335
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  SUDEIKIŲ SENIŪNIJOS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
4. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
7. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Atlieka seniūnijos vyresniojo specialisto ir socialinio darbo specialisto funkcijas jų komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų.
12. Užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai seniūnijose organizavimą.
13. Užtikrina kompleksiškai teikiamų seniūnijoje socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą.
14. Kiekvienais metais įvertina socialinės rizikos prevencijos priemonių bei kitos pagalbos vaikui ir šeimoms poreikį seniūnijoje ir pateikia seniūnijos seniūnui.
15. Pasitelkiant nevyriausybines organizacijas ir savanorius, dalyvauja organizuojant renginius ir kitas priemones, įtraukiančias šeimas į bendruomeninę veiklą, prisideda prie šeimų švietimo organizavimo, padeda šeimai užsitikrinti tinkamas gyvenamojo būsto sąlygas.
16. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – socialinis darbas;
arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – socialinio darbo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3. Transporto priemonių pažymėjimai:0
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041