school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Leliūnų seniūnija

Position:
vyresn. specialistė
Address:
Kauno g. 29-2, Leliūnų mstl. Utenos raj., LT-28361
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 60816
Mobile:
+370 616 01889
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LELIŪNŲ SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
FUNKCIJOS
1. Administruoja dokumentus.
2. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
5. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą.
6. Į apskaitą įtraukia bylas.
7. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
10. Priima ir aptarnauja asmenis.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo ir administravimo veiklų vykdymo.
12. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
14. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
15. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
16. Atlieka Seniūnijos seniūno funkcijas (išskyrus notarinius veiksmus) ir Seniūnijos socialinio darbo specialisto funkcijas jų komandiruočių,atostogų, ligos ar kitais atvejais,jiems negalint eiti pareigų.
17. Pildo Seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Dalyvauja organizuojant Seniūnijos teritorijoje vykstančius kultūros ir sporto renginius.
19. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus, seniūnaičių rinkimus.
20. Padeda tvarkyti Seniūnijos seniūnaitijų ir seniūnaičių veiklos dokumentus.
21. Rengia dokumentacijos planą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas (iki 2024 m. sausio 1 d.);

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041