school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Utenos miesto seniūnija

Position:
seniūnės pavaduotoja
Address:
Utenio a. 4, 402 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 64038
Mobile:
+370 649 26601
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
5. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
6. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
7. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
10. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
11. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
12. Atstovauja savivaldybės tarybai, administracijai teisminėse institucijose bylose, susijusiose su personalo reikalais.
13. Rengia savivaldybės įstaigų vadovų pareigybių aprašymus, seka koeficientų pasikeitimus, tvarko asmens bylas ir darbo sutartis.
14. Tikrina administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus, susijusius su personalo valdymo, atostogų klausimais, t.y. ar kompetentingai institucijai teikiamas projektas, ar yra nuoroda į atitinkamą klausimą reglamentuojantį teisės aktą, ar teisingai pritaikytas teisės aktas.
15. Dalyvauja rengiant seniūnijų nuostatus.
16. Rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus komandiruočių klausimais.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – personalo administravimo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041