school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Utenos miesto seniūnija

Position:
seniūnė
Address:
Utenio a. 4, 101 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 64037
Mobile:
+370 687 25802
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UTENOS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS
1. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
2. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
4. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
5. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
8. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
9. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
10. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Vykdo seniūnijos nuostatuose nurodytas seniūno funkcijas.
12. Užtikrina seniūnijoje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Organizuojama Seniūnijos veiklą pagal Seniūnijos metinį veiklos planą.
14. Įgyvendina Seniūnijai priskirtas funkcijas, numatytas Vietos savivaldos įstatyme, siekiant užtikrinti visų vietos bendruomenės narių interesų įgyvendinimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.3. studijų kryptis – pedagogika;
1.4. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:0
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Organizuoti seniūnaičių rinkimus teisės aktų nustatyta tvarka.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-01

2 užduotis: Parengti Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnijos metinio plano 2023 metams projektą ir pateikti atsakingam už planavimą skyriui.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Teikti pasiūlymus, dalyvauti ar organizuoti Utenos rajono savivaldybės mero ar Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Užtikrinant, kad kontroliuojant miesto tvarkymui biudžete skirtų lėšų racionalų panaudojimą, bendradarbiaujant su savivaldybės administracijos skyrių specialistais, dalyvaujant UAB ,,Utenos komunalininkas“ atsakingiems darbuotojams, suorganizuoti miesto tvarkymo ir švaros patikrinimus.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041