school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Viešosios tvarkos skyrius

Position:
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Address:
Utenio a. 7, 735 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 43542
Mobile:
+370 614 29313
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS  VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
10. Pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimų teiseną, tinkamai fiksuojant tyrimo veiksmų eigą ir rezultatus (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka).
11. Pagal įgaliojimą surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinio nusižengimo bylas ne teismo tvarka, tvarko jų apskaitą, atlieka skirtų administracinių nuobaudų vykdymo kontrolę.
12. Dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, nusikaltimų ir teisės pažeidimų programas, akcijas viešosios tvarkos ir viešojo saugumo klausimais.
13. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, raštų, sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, prižiūri sudarytų sutarčių vykdymą.
14. Pagal poreikį inicijuoja prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų atlikimą, rengia viešųjų pirkimų pirmines paraiškas-užduotis, sutarčių projektus, technines užduotis savo kompetencijos klausimais, rengia ir administruoja prekių, paslaugų, darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą.
15. Organizuoja, koordinuoja ir vykdo vaizdo stebėjimo kamerų tinkamą funkcionavimą, siekiant užtikrinti visuomenės ir visuomeninio turto saugumą ir viešąją tvarką.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041