school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Viešosios tvarkos skyrius

Position:
skyriaus vedėja
Address:
Utenio a. 7, 733 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 63895
Mobile:
+370 614 77137
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja struktūrinio padalinio darbą pagal jo nuostatus.
11. Išaiškinus administracinės teisės pažeidimus pagal savo kompetenciją surašo
administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinės teisės pažeidimų bylas.
12. Pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei Utenos rajono savivaldybės administracijos priimti teisės aktai (įsakymai).
13. Pagal įgaliojimą atstovauja Utenos rajono savivaldybės administracijai ir gina
savivaldybės interesus įvairiuose pasitarimuose, posėdžiuose, teismuose.
14. Koordinuoja nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektus.
15. Atlieka Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – teisės srityje;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. studijų kryptis – teisė;
1.8. darbo patirtis – atstovavimo teisme patirtis;
1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Transporto priemonių pažymėjimai:
2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Parengti Gaisrų prevencijos Utenos rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos įgyvendinimo priemonių plano už 2022 m. ataskaitos projektą. Programos plano įgyvendinimo ataskaitą paskelbti Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-15
2 užduotis: Peržiūrėti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatus ir pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 m. gruodžio 30 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. A-7 „Dėl veiklos ir valdymo vidaus audito Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje“ pateiktas rekomendacijas ir atlikti pakeitimus.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-05-15
3 užduotis: Užtikrinti 2023 metų Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato prižiūrimos Utenos rajono savivaldybės teritorijos situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimo plane (toliau – Planas) numatytų priemonių įgyvendinimą, organizuojant Plano 1.4, 2.4, 3.5, 4.3 papunkčiuose numatytas priemones bei užtikrinti bendradarbiavimą kitų Plano priemonių įgyvendinime.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-10-31
4 užduotis: Koordinuoti nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektų konkurso organizavimą ir vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041