school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Švietimo ir sporto skyrius

Position:
vyr. specialistė
Address:
Utenio a. 4, 225 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61591
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
9. Koordinuoja vedėjo įsakymu priskirtų mokyklų veiklą, ikimokyklinio ir priešmokyklinį ugdymą, dalyvauja praktinio darbo vertintojų grupėse atestuojant mokytojus.
10. Administruoja pageidaujančių lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės mieste vaikų duomenų bazę.
11. Dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe.
12. Dalyvauja vykdant mokinių pasiekimų nacionalinius ir tarptautinius tyrimus, esant poreikiui atlieka ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo stebėseną ir priežiūrą.
13. Administruoja skyriaus DVS (dokumentų valdymo sistemą), tvarko skyriaus archyvą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kriptis – pedagogika;
1.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
2.2. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041