school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Position:
skyriaus vedėja
Address:
Utenio a. 4, 121 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61622
Mobile:
+370 626 26018
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – socialinis darbas;
arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – socialinio darbo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

 1 užduotis: Pateikti Utenos rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl 2023 m. Socialinių paslaugų plano.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-04-28
2 užduotis: Administruoti socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų teikimą (kontroliuoti sutartis su socialinių paslaugų ,socialinės globos įstaigomis, užtikrinti savalaikį asmens mokėjimo už socialines paslaugas perskaičiavimą ir kt.), koordinuoti asmenų, įrašytų į eilę ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms gauti, situaciją.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
3 užduotis: Atlikti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ analizę
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-11-30
4 užduotis: Organizuoti ir prižiūrėti lėšų, skirtų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų , skirtų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti , naudojimo sutartis. Organizuoti valstybės tinkamą ir savalaikį lėšų panaudojimą.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-30

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041