school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Position:
skyriaus vedėjas
Address:
Utenio a. 4, 106 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 64030
Mobile:
+370 687 83975
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – architektūra (arba);
1.3. studijų kryptis – kraštovaizdžio architektūra (arba);
arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – architektūros srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Administruoti Utenos miesto viešųjų erdvių vystymo koncepcijos parengimo sutarties vykdymą. Bendrauti su koncepcijos rengėjais, pateikti prašomą informaciją, kontroliuoti darbų atlikimo grafiką, nagrinėti parengtus sprendinius, dalyvauti viešinimo procedūrose, esant poreikiui rengti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
2 užduotis: Parengti Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-94 "Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo", sprendinių įgyvendinimo programą.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-01
3 užduotis: Organizuoti ir įvykdyti ne mažiau kaip 2 savivaldybės administracijos kvietimus teikti prašymus dėl daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimų Nr. TS-226 "Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintą tvarkos aprašą.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
4 užduotis: Parengti ir atnaujinti vandens gavybos gręžinių ir daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo informaciją Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041