school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Position:
vyresn. specialistė
Address:
Utenio a. 4, 105 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 64059
Mobile:
+370 602 80899
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS  VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis.
6. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
8. Rengia dokumentus specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti.
9. Tikrina projektus ir rengia dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Rengia dokumentus informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus.
11. Priima paraiškas vandens gavybos gręžiniams įsirengti ir jas registruoja: nagrinėja ir rengia atsakymus dėl vandens gavybos gręžimo įsirengimo galimybės.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas (iki 2024 m. sausio 1 d.);

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041