school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2024 m. balandžio 25 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkė

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. BALANDŽIO 22 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-04-18

1. Dėl Kaimo bendruomenės „Lunka“ projekto „Kaimo sodybų kraštovaizdžio tvarkymas pasitelkiant mechanines priemones“ dalinio finansavimo.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės peticijų komisijos 2024 m. balandžio 5 d. išvadai Nr. 1 ir tenkinimo M. K. 2023 m. balandžio 2 d. peticijos „Dėl dviračio vežimo rajono autobusuose“ iš dalies, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-284 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-101 „Dėl darbo grupės Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams koordinuoti sudarymo“ pakeitimo.
5. Dėl sutikimo naudoti Utenos rajono savivaldybės herbą.
6. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
9. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas” 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
10. Dėl UAB „Utenos butų ūkis” 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas” 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
12. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
13. Dėl UAB „Utenos vandenys” 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
14. Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą „Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras“.
15. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės turtą, esantį Aušros g. 35A, Utenos mieste.
16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono ūkininkų sąjungai.
18. Dėl socialinių būstų pirkimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. TS-37 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl R. K. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
21. Dėl A. T. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
23. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
24. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
25. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
26. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
27. Dėl Utenos kultūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
28. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
29. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
31. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
34. Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
35. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
36. Dėl Utenos „Saulės“ gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
37. Dėl Utenos rajono Užpalių gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
38. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
39. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
40. Dėl Utenos Vyturių progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
41. Dėl Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
42. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
43. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
44. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
45. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
46. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
47. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
48. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
49. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
50. Dėl Utenos meno mokyklos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
51. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
52. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
53. Dėl Utenos rajono Sudeikių daugiafunkcio centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
54. Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo.

 

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. BALANDŽIO 23 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-04-18

1. Dėl Kaimo bendruomenės „Lunka“ projekto „Kaimo sodybų kraštovaizdžio tvarkymas pasitelkiant mechanines priemones“ dalinio finansavimo.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės peticijų komisijos 2024 m. balandžio 5 d. išvadai Nr. 1 ir tenkinimo M. K. 2023 m. balandžio 2 d. peticijos „Dėl dviračio vežimo rajono autobusuose“ iš dalies, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-284 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-101 „Dėl darbo grupės Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams koordinuoti sudarymo“ pakeitimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-95 ,,Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Utenos rajono savivaldybėje“ pakeitimo.
6. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo plėtros strategijos 2022-2026 metams įgyvendinimo plano vykdymo tarpinės ataskaitos patvirtinimo.
8. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas” 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono ūkininkų sąjungai.
11. Dėl socialinių būstų pirkimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. TS-37 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl R. K. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
14. Dėl A. T. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
15. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
16. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
17. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
19. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
20. Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo.
21. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Saldutiškio sen.).

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. BALANDŽIO 22 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-04-18

1. Dėl Kaimo bendruomenės „Lunka“ projekto „Kaimo sodybų kraštovaizdžio tvarkymas pasitelkiant mechanines priemones“ dalinio finansavimo.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės peticijų komisijos 2024 m. balandžio 5 d. išvadai Nr. 1 ir tenkinimo M. K. 2023 m. balandžio 2 d. peticijos „Dėl dviračio vežimo rajono autobusuose“ iš dalies, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-284 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-101 „Dėl darbo grupės Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams koordinuoti sudarymo“ pakeitimo.
5. Dėl sutikimo naudoti Utenos rajono savivaldybės herbą.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-95 ,,Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Utenos rajono savivaldybėje“ pakeitimo.
7. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2024-2025 mokslo metams nustatymo.
8. Dėl Utenos vaikų lopšelio - darželio „Gandrelis“ nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo plėtros strategijos 2022-2026 metams įgyvendinimo plano vykdymo tarpinės ataskaitos patvirtinimo.
12. Dėl asmens delegavimo į Utenos kraštotyros muziejaus Rinkinių komplektavimo komisiją.
13. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
14. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas” 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
15. Dėl UAB „Utenos butų ūkis” 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas” 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
17. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
18. Dėl UAB „Utenos vandenys” 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
19. Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą „Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras“.
20. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės turtą, esantį Aušros g. 35A, Utenos mieste.
21. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
22. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono ūkininkų sąjungai.
23. Dėl socialinių būstų pirkimo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. TS-37 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
25. Dėl R. K. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
26. Dėl A. T. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
28. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
29. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
30. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
31. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
32. Dėl Utenos kultūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
33. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
34. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
35. Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
36. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
37. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
38. Dėl Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
39. Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
40. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
41. Dėl Utenos „Saulės“ gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
42. Dėl Utenos rajono Užpalių gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
43. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
44. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
45. Dėl Utenos Vyturių progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
46. Dėl Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
47. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
48. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
49. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
50. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
51. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
52. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
53. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
54. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
55. Dėl Utenos meno mokyklos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
56. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
57. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
58. Dėl Utenos rajono Sudeikių daugiafunkcio centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
59. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
60. Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo.
61. Dėl žemės sklypų pirkimo Liepų gatvės rekonstrukcijai (Gaspariškių k., Vyžuonų sen.).
62. Dėl naudojamo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 8270/0016:186 Utenos m. k. v., esančio Rinkos a. 11, Utenoje, nuomos be aukciono uždarajai akcinei bendrovei ,,Rimsauvilda“.
63. Dėl teikimo išnuomoti atviro aukciono būdu kitos paskirties valstybinės žemės sklypą, esantį Pušynėlio g. 9A, Utenos mieste.
64. Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinimo.
65. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Saldutiškio sen.).
66. Papildomas klausimas:
Dėl želdinių Utenos mieste ir miesteliuose būklės ir perspektyvų.

Komiteto pirmininkas Eimantas Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. BALANDŽIO 23 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-04-18

1. Dėl sutikimo naudoti Utenos rajono savivaldybės herbą.
2. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2024-2025 mokslo metams nustatymo.
3. Dėl Utenos vaikų lopšelio - darželio „Gandrelis“ nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės turtą, esantį Aušros g. 35A, Utenos mieste.
7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
8. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
9. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
10. Dėl Utenos kultūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
11. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
12. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
13. Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
14. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
15. Dėl Utenos „Saulės“ gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
16. Dėl Utenos rajono Užpalių gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
17. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
18. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
19. Dėl Utenos Vyturių progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
20. Dėl Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
21. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
22. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
23. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
24. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
25. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
26. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
27. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
28. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
29. Dėl Utenos meno mokyklos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
30. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
31. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
32. Dėl Utenos rajono Sudeikių daugiafunkcio centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas  Eimantas Skersis

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041