school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2024 m. kovo 25 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkė

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. KOVO 25 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-03-21

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą.
4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-280 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio“ pakeitimo.
6. Dėl pritarimo investicijų sutarties sudarymui su UAB „Medidomus“.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo VšĮ Utenos verslo informacijos centrui.
10. Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Chersono srities Berislavo rajono Tiahynkos kaimo karinei administracijai.
11. Dėl viešosios įstaigos „Utenos Utenis” dalininko turtinių ir neturtinių teisių perėmimo.
12. Dėl būstų pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste”.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. Sprendimo Nr. TS-260 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
15. Dėl investavimo ir perdavimo UAB „Utenos komunalininkas“ Utenos rajono savivaldybei priklausančio finansinio turto – kaip įnašo didinant UAB „Utenos komunalininkas“ įstatinį kapitalą.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-210 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“ pakeitimo.
17. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“.
18. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aušros g. 20, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
19. Dėl nekilnojamojo turto (garažo) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos turizmo informacijos centrui.
20. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
21. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto (šaligatvių) pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
22. Dėl V. M. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
23. Dėl A. K. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-306 „Dėl Trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. KOVO 26 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-03-21

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą.
4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-280 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio“ pakeitimo.
6. Dėl pritarimo investicijų sutarties sudarymui su UAB „Medidomus“.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo VšĮ Utenos verslo informacijos centrui.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-176 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo, viešojo konkurso Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ pakeitimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr.TS-67 ,,Dėl įgaliojimų perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios.
14. Dėl Utenos vaikų lopšelio - darželio ,,Pasaka“ nuostatų patvirtinimo.
15. Dėl Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė" struktūros pertvarkos, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
16. Dėl Utenos mokyklos - vaikų darželio „Varpelis" struktūros pertvarkos, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
18. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Mokinių vasaros poilsio organizavimas ir edukacinės veiklos“ prioritetų nustatymo.
19. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.
20. Dėl Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-66 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Chersono srities Berislavo rajono Tiahynkos kaimo karinei administracijai.
23. Dėl viešosios įstaigos „Utenos Utenis” dalininko turtinių ir neturtinių teisių perėmimo.
24. Dėl būstų pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste”.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
27. Dėl investavimo ir perdavimo UAB „Utenos komunalininkas“ Utenos rajono savivaldybei priklausančio finansinio turto – kaip įnašo didinant UAB „Utenos komunalininkas“ įstatinį kapitalą.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-210 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“ pakeitimo.
29. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“.
30. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aušros g. 20, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
31. Dėl nekilnojamojo turto (garažo) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos turizmo informacijos centrui.
32. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
33. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto (šaligatvių) pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
34. Dėl V. M. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
35. Dėl A. K. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
37. Dėl Vaiko socialinės globos finansavimo ir finansinės paramos šeimynos naudojamam ar nuosavybės teise valdomam nekilnojamam turtui, skirtam šeimynos veiklai vykdyti, rekonstruoti ar remontuoti sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
38. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
39. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
40. Dėl Utenos rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos sudarymo.
41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-306 „Dėl Trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
42. Dėl kai kurių Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
43. Dėl Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių patvirtinimo 2024–2026 metams.
44. Dėl Utenos rajono savivaldybės skiriamų balų prioritetiniams ir viešojo transporto bei ir (arba) mokyklinių autobusų maršrutų ruožams asfaltuotinų valstybinės reikšmės kelio ruožų su žvyro danga atrankoje patvirtinimo.
45. Dėl leidimo valstybinėje žemėje įgyvendinti projektą ir vykdyti veiklas.
46. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo.
47. Dėl 2023 m. vasario 9 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 41SŽN-4-(14.41.55.) ir 2023 m. kovo 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 41SŽN-25-(14.41.55.) nutraukimo.
48. Dėl naudojamo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 8270/0016:186 Utenos m. k. v., esančio Rinkos a. 11, Utenoje, nuomos be aukciono uždarajai akcinei bendrovei ,,Rimsauvilda“.
49. Dėl geografinių charakteristikų keitimo Alyvų g. (Mockėnų k.) ir pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos m.).

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. KOVO 25 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-03-21

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą.
4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-280 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio“ pakeitimo.
6. Dėl pritarimo investicijų sutarties sudarymui su UAB „Medidomus“.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo VšĮ Utenos verslo informacijos centrui.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-176 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo, viešojo konkurso Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ pakeitimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr.TS-67 ,,Dėl įgaliojimų perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios.
14. Dėl Utenos vaikų lopšelio - darželio ,,Pasaka“ nuostatų patvirtinimo.
15. Dėl Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė" struktūros pertvarkos, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
16. Dėl Utenos mokyklos - vaikų darželio „Varpelis" struktūros pertvarkos, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
18. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Mokinių vasaros poilsio organizavimas ir edukacinės veiklos“ prioritetų nustatymo.
19. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.
20. Dėl Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-66 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Chersono srities Berislavo rajono Tiahynkos kaimo karinei administracijai.
23. Dėl viešosios įstaigos „Utenos Utenis” dalininko turtinių ir neturtinių teisių perėmimo.
24. Dėl būstų pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste”.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. Sprendimo Nr. TS-260 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
27. Dėl investavimo ir perdavimo UAB „Utenos komunalininkas“ Utenos rajono savivaldybei priklausančio finansinio turto – kaip įnašo didinant UAB „Utenos komunalininkas“ įstatinį kapitalą.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-210 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“ pakeitimo.
29. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“.
30. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aušros g. 20, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
31. Dėl nekilnojamojo turto (garažo) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos turizmo informacijos centrui.
32. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
33. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto (šaligatvių) pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
34. Dėl V. M. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
35. Dėl A. K. atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
37. Dėl Vaiko socialinės globos finansavimo ir finansinės paramos šeimynos naudojamam ar nuosavybės teise valdomam nekilnojamam turtui, skirtam šeimynos veiklai vykdyti, rekonstruoti ar remontuoti sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
38. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
39. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
40. Dėl Utenos rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos sudarymo.
41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-306 „Dėl Trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
42. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
43. Dėl Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių patvirtinimo 2024–2026 metams.
44. Dėl Utenos rajono savivaldybės skiriamų balų prioritetiniams ir viešojo transporto bei ir (arba) mokyklinių autobusų maršrutų ruožams asfaltuotinų valstybinės reikšmės kelio ruožų su žvyro danga atrankoje patvirtinimo.
45. Dėl leidimo valstybinėje žemėje įgyvendinti projektą ir vykdyti veiklas.
46. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo.
47. Dėl 2023 m. vasario 9 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 41SŽN-4-(14.41.55.) ir 2023 m. kovo 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 41SŽN-25-(14.41.55.) nutraukimo.
48. Dėl naudojamo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 8270/0016:186 Utenos m. k. v., esančio Rinkos a. 11, Utenoje, nuomos be aukciono uždarajai akcinei bendrovei ,,Rimsauvilda“.
49. Dėl geografinių charakteristikų keitimo Alyvų g. (Mockėnų k.) ir pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos m.).
Papildomas klausimas:
50. Dėl sanitarinio mazgo įrengimo miesto maršrutų galinėje stotelėje „Aukštakalnio žiedas“.

Komiteto pirmininkas Eimantas Puodžiuka

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr.TS-67 ,,Dėl įgaliojimų perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios.
4. Dėl Utenos vaikų lopšelio - darželio ,,Pasaka“ nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė" struktūros pertvarkos, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
6. Dėl Utenos mokyklos - vaikų darželio „Varpelis" struktūros pertvarkos, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
8. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Mokinių vasaros poilsio organizavimas ir edukacinės veiklos“ prioritetų nustatymo.
9. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.
10. Dėl Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-66 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Chersono srities Berislavo rajono Tiahynkos kaimo karinei administracijai.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-210 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“ pakeitimo.
14. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aušros g. 20, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Komiteto pirmininkas  Eimantas Skersis

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041